• Pla d'estudis

En tractar-se d’ensenyaments reglats, l’administració educativa defineix normativament les assignatures a cursar així com les dedicacions horàries a cadascuna de les matèries.

Es defineixen tres tipus d’assignatures:

Comunes:

Llenguatge, Harmonia i Instrument.

Especialitat:

Música de Cambra, Orquestra, Big Band, Cor, Acompanyament i Conjunt.

Optatives:

Història de la Música, Noves tecnologies, Instrument complementari,

En funció de l’especialitat instrumental escollida, es defineixen cinc plans d’estudis diferents:

  • Instruments d’Orquestra: Arpa, Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta Travessera, Saxofon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violí i Violoncel.
  • Instruments polifònics: Piano i Guitarra.
  • Instruments de música moderna: Guitarra Elèctrica.
  • Instruments de Música Antiga: Flauta de Bec.
  • Cant: Cant Clàssic.