• Prova d'Accés

Per accedir a qualsevol dels cursos del Grau Professional, cal superar una prova d’accés. Aquesta prova es realitza a la mateixa Escola de Música Creu Alta i en el cas de la prova d’accés al primer curs ve fixada pel Departament d’Educació de la Generalitat. És important recordar que es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.

Prova d’accés

Consta de dues parts que es realitzen en dies diferents:

Instrument

Documentació per a les Proves d´Accés d’acordió, arpa, baix elèctric, bateria, cant clàssic, cant modern, clarinet, contrabaix, fagot, flauta de bec, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano, piano modern/teclat, saxo, trombó, trompa, trompeta, tuba, ukelele, viola, violí i violoncel.

El període d’inscripció per al curs 2021-2022 és del 9 al 21 de març ambdós inclosos. La inscripció es formalitza a la secretaria de l’escola (Avda. Onze de setembre, 107 cantonada S. Vicenç,1). De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00h i de 17:00 a 21:00h

Tramitació

  • Omplir full d’inscripció a la prova d’accés.
  • Portar una fotografia de l’alumne/a (mida carnet).
  • Portar una còpia del DNI de l’alumne/a.
  • Portar una còpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat).
  • Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen

Places ofertes

75 places per a tots els cursos i especialitats.

Un cop feta la inscripció s’informarà l’alumne de la data de les dues proves. Els continguts dels programes de les proves d’accés a primer curs de Grau Professional les publica el Departament d’Educació de la Generalitat a la web del Departament. Podeu consultar-les al document de les Orientacions per a la prova específica d’accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

Pel que fa a les proves d’accés a la resta de cursos del Grau Professional les determina cada centre de grau professional, podeu contactar amb la secretaria de l’escola per a facilitar-vos el contingut de les nostres proves d’accés.

Les qualificacions obtingudes així com la llista provisional d’admesos estaran disponibles en aquest web i a la secretaria de l’EMCA. La relació definitiva d’admesos estarà disponible una vegada resoltes les eventuals reclamacions.