• Matrícula

Una vegada publicada la llista d’admesos, l’alumne admès ha de formalitzar la matrícula a la secretaria de l’escola.

  • Del 15 al 30 de Juny: alumnes que accedeixen per primera vegada a qualsevol dels cursos de Grau Professional. Les places s’assignen per ordre de puntuació obtinguda a la prova d’accés.
  • Del 1 de juliol fins al 12 de setembre: la matriculació per a la resta de places disponibles es farà per ordre rigorós de sol·licitud de matrícula.