• Reclamacions

S’han de presentar per escrit a la secretaria de l’Escola de Música Creu Alta en el termini d’una setmana després de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos. Val a dir, que la superació de la prova d’accés a qualsevol dels Conservatoris o Centres de Grau Professional és vàlida per tots els Conservatoris i Centres de Grau Professional sempre que disposin de places disponibles.