Convalidacions d’assignatures ESO

Els alumnes que cursen ESO i, simultàniament, estudis de música en centres professionals de música, conservatoris o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació de matèries d’ESO.

La convalidació d’assignatures és una OPCIÓ per l’alumne/a, ja que li permet compatibilitzar els estudis d’ESO amb els estudis de música. Això no obstant, no és una OBLIGACIÓ. Cada família decidirà si l’alumne/a vol demanar la convalidació i el nombre d’hores que vol convalidar.

Per a més informació envieu-nos un mail o adreceu-vos a la secretaria de l’escola.

Convalidacions d’assignatures de Batxillerat

Els alumnes que cursen batxillerat i, simultàniament estudis de música a centres professionals autoritzats de música, conservatoris o escoles de música autoritzades poden sol·licitar la convalidació de matèries específiques del Batxillerat. S’ha de tenir present que la convalidació és una OPCIÓ per l’alumne/a, en cap cas és una OBLIGACIÓ.

En el cas dels alumnes d’escoles de música autoritzades, cal que l’alumne tingui la prova d’accés a Grau Professional aprovada. Els alumnes poden sol·licitar la convalidació de fins a 4 hores de la franja de matèries específiques per curs. Les matèries que s’han convalidat tant a l’ESO com al Batxillerat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.