T’ajudarem a compatibilitzar Música i Institut!

El Nivell Mitjà consta de 5 cursos dividits en dos cicles: 1r Cicle (1r i 2n) i 2n Cicle (3r,4rt i 5è), el nivell mitjà és la versió no reglada del Grau Professional (ensenyament reglat).

Els continguts del Nivell Mitjà i el Grau Professional són molt similars i està pensat per aquells estudiants que volen continuar amb la seva formació musical, però no volen/poden tenir la dedicació que demana el Grau Professional i prefereixen anar cursant els estudis amb una menor dedicació. Però sense perdre l’opció d’obtenir una titulació oficial, ja que els alumnes del nivell mitjà poden, en qualsevol dels cursos, passar al grau professional. En aquest cas, serà mitjançant una prova d’accés que realitzem a la mateixa escola. Tant els alumnes del Nivell Mitjà com els de Grau Professional participen en les formacions corals i instrumentals de l’escola (jove orquestra, orquestra de guitarres i a les diferents formacions de cambra).

Què fem?

El Nivell Mitjà consta de dues sessions setmanals de matèries teòriques (llenguatge musical, harmonia), cant coral, una classe setmanal individual d'instrument de 45 o 60 minuts i classes de pràctica instrumental en grup (cambra, orquestra, banda, combo...).

Com ho fem?

El Nivell Mitjà coincideix amb l'etapa de l'ESO o el Batxillerat dels alumnes. És una època de creixent nivell d'exigència i dedicació pel que fa als estudis secundaris. El Nivell Mitjà, tractant-se d'ensenyaments no reglats permet una flexibilitat en el currículum que permet compatibilitzar amb més facilitat els estudis musicals sense renunciar a l'accés als estudis reglats conduents a una titulació oficial (Grau Professional).

Horaris

Continuaràs disposant de diferents opcions d'horari. A més a més, els alumnes que cursen ESO o Batxillerat tenen l'opció de convalidar les matèries de l'Institut.