agrupacions musicals-grups instrumentals

Tocar en grup és una part fonamental en la formació del músic. És a més, una de les activitats més gratificants poder compartir la música amb amics i companys, fer nous amics o senzillament desconnectar.

Orquestra Infantil Pizzicato

És l'orquestra infantil de corda de l'escola. Assagen els dissabtes al matí. Per participar en l'Orquestra Pizzicato cal ser alumne de llenguatge musical i instrument de corda de l'escola. Es realitzen 3-4 concerts al llarg del curs així com colònies i trobades amb altres grups. Per participar en l'Orquestra Pizzicato és paga una única quota anual.

Banda Infantil Crazy Band

És la banda infantil de vent de l'escola. Assagen els dissabtes al matí. Per participar en la Crazy Band cal ser alumne de llenguatge musical i instrument de vent de l'escola. Es realitzen 3-4 concerts al llarg del curs així com colònies i trobades amb altres grups. Per participar en la Crazy Band és paga una única quota anual.

Banda Bufaruts

És la banda de vent de nivell elemental de l'escola. Els assajos són els dissabtes al matí. La participació en la Banda Bufaruts està reservada a alumnes d'instrument de vent de l'escola. Es realitzen tres o quatre concerts al llarg del curs (octubre a juny) i participen en colònies i trobades amb altres grups. Per la participació en la Banda Bufaruts es paga una única quota anual.

Jove Orquestra Creu Alta

És una orquestra formada per alumnes de nivell mitjà, grau professional i antics alumnes de l'escola. Els assajos són els divendres al vespre. La participació en la Jove Orquestra Creu Alta està reservada a alumnes d'instrument de l'escola. Es realitzen diversos concerts al llarg del curs (octubre a juny). Com la resta de grups, en caps de setmana es fan trobades per preparar els concerts. Per la participació en la Jove Orquestra Creu Alta, es paga una única quota anual.

Banda d'adults Bufasons

La banda Bufasons està formada per alumnes adults d'instrument de l'escola. Els assajos són els dissabtes al matí. El repertori està format per bandes sonores de la història del cinema i grans hits internacionals. Participa en concerts i espectacles al llarg de tot el curs (octubre a juny). Per la participació en la Banda d'adults Bufasons es paga una única quota anual.

Orquestra Strêdem

És l'orquestra de corda de nivell elemental i mitjà de l'escola. Els assaigs són els dissabtes al matí. La participació en l'orquestra Strêdem està reservada a alumnes d'instrument de corda de l'escola. Es realitzen tres o quatre concerts al llarg del curs (octubre a juny) i participen en colònies i trobades amb altres grups. Per la participació en l'orquestra Strêdem es paga una única quota anual.

Grups de cambra

A l'EMCA es creen cada any grups de cambra de diferents instruments com ara cordes, clarinets, saxos, flauta travesseres, vent i metall, guitarres etc. Es tracta de formacions reservades a alumnes d'instrument de l'escola del Nivell Mitjà i Grau Professional. Es realitzen diferents concerts dins el curs escolar (octubre a juny). La participació en aquests grups està reservada a alumnes d'instrument de l'escola.

Combos de música Moderna

Els combos són grups de tres o més alumnes d'instrument de l'àrea de música moderna: guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, teclat, cant modern o instruments de vent. Tots ells amb nivells i preferències musicals similars (Rock&Roll, Jazz, Blues, Reggae, Ska o Funky). Sota la direcció i coordinació d'un professor de l'àrea de música moderna, assagen i preparen setmanalment un repertori prèviament acordat que es presenta en públic a les audicions de combo que quadrimestralment organitza l'escola.