PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE VIOLONCEL

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 7, 10 i 12”, 113, S. Lee.
 • “Estudis núm. 4 -20”, 31, S. Lee.
 • “Estudis núm. 22-35”, 113 estudi,
 • “Estudis núm. 15-30”, Introduction to Thumb Position on the Cello, Benoy.
 • “Estudis núm. 1, 2, 7 i 9”, 11, Merk

OBRES

 • Sonata núm. 3. Vivaldi
 • Concert en Sol M per a dos violoncels. Vivaldi. (Suzuki VI)
 • Sonata en mi m. Marcello. (Suzuki IV)
 • “Allegro” i “Rondo Grazioso”. Sonata en Do M. Bréval. (Suzuki IV)
 • Concertinos 1, 2 i 3. Bréval.
 • Chanson Triste. Tchaikovski. (Suzuki IV)
 • “Minuets”. Suite núm. 1. Bach. (Suzuki IV)
 • Bach. (Suzuki V)
 • Slumber Song. Bach. (arr. Squire)
 • Squire
 • Squire (Suzuki VI)
 • La cinquantaine. Gabriel-Marie (Suzuki III)
 • Sonates per a dos violoncels núm 1, 2 i 3. Dotzauer.
 • Sonata en Re M. Caldara.
 • Sonata en Do M. Pincinetti.
 • Sonates núm. 1, 2 i 3. Romberg.
 • Concertino 1. Romberg.
 • Sonatina en Do M. Mozart. (arr. Piatigorsky)
 • Sonatina en Re M. Mozart.
 • Hadju
 • Concertino en Do M. Klengel.
 • ZOCARINI, Concertinos 1, 2 i 3.
 • “Rondo”. Concert núm. 4. Goltermann.
 • “1r i 2n mov.”. Concert núm. 5. Goltermann.
 • Goltermann.
 • Goltermann.
 • Concerto d’estudi. Mendelssohn.
 • To the memory of my parents. Popper.
 • Dance Caprice. Bunting.
 • Traümerei. Schumann.
 • Pergolese.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 8 – 40”, 31. Lee.
 • “Estudis núm. 26 – 45”, 113 estudis. Dotzauer.
 • “Estudis núm. 31 – 60”, Introduction to Thumb Position on the Cello, Benoy.
 • “Estudis núm. 3, 5, 11 i 12”, 11, Merk.
 • “Estudis núm. 49 – 60”. Études du jeune violoncelliste. Feulillard.

OBRES

 • Sonates núm. 1, 3, 4, 5 i 6.
 • Sonata núm. 2. (Suzuki IV)
 • Chanson Triste. (Suzuki IV)
 • Concert núm. 4. Goltermann. (Suzuki V)
 • Bach.  (Suzuki V)
 • Danse Rustique. (Suzuki V)
 • Squire. (Suzuki VI)
 • Sonates núm. 1, 2, 3 i 4.
 • Sonata núm. 5.   (Suzuki V)
 • Concert en Re M. Vivaldi. (Suzuki VI)
 • Concert en Sol M per a dos violoncels. (Suzuki VI)
 • Le Saint-Saëns.  (Suzuki VI)
 • Sicilienne. Von Paradis. (Suzuki VII)
 • “1r i 2n mov.” Sonata en Sol m. Eccles. (Suzuki VII)
 • Gavotte (op. 23) . Popper. (Suzuki VII)
 • Gnomo dance.
 • Sonates núm. 1, 2 i 3.
 • Sonatina en Re m.
 • Sonates en Re m, Re M i Do m.
 • Sonates en Do M i Re m. De Flesch.
 • Sonata en Do M. Della Bella.
 • Sonata en Sol M.
 • Concertino en Re M.
 • Schumann.
 • Allegro spiritosso. Senaillé.
 • Pastorales 1, 2 , 3, 4, 5 i 6.
 • Nocturnes 1, 2, 3 i 4.
 • Concerto núm. 1.
 • Romance en Sol.
 • Ten original pieces. Nölck.
 • Cançó sense paraules (Op. 109).
 • Salut d’amour.
 • Rachmaninov.
 • Sicilienne. Fauré.

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 23 – 40”. 31. Lee.
 • “Estudis núm. 46 – 62”. 113 estudis.
 • “Estudis núm. 4, 5 i 8”. 11. Merk.
 • “Estudis núm. 5, 6, 9 i 12”. 38 (24 etudes ). Grützmacher.
 • “Estudis núm. 2, 3, 4, 5, 6, 15 i  19”. 21 estudis.
 • “Estudis núm. 1-15”. 76. Popper.
 • “Estudis núm. 1, 2, 3, 5 i 6”. 73. Popper.

 

OBRES

 • Sonata núm. 6.
 • Concert en Do m. Vivaldi.
 • Concert en Sol M. Vivaldi.
 • Concert en Re M. Vivaldi. (Suzuki VI)
 • Concert en Sol m per a dos violoncels. Vivaldi. (Suzuki VI)
 • Squire.  (Suzuki VI)
 • Concert en Re M. Bréval. (Suzuki VI)
 • Concert en Sol M. Bréval.
 • Von Paradis.  (Suzuki VII)
 • “1r i 2n mov.” Sonata en Sol m. Eccles. (Suzuki VII)
 • Gavotte (op. 23) . Popper (Suzuki VII)
 • Sonata en Sol M.   (Suzuki VIII)
 • Allegro Apassionato. Saint-Saëns. (Suzuki VIII)
 • Élegie. Fauré. (Suzuki VIII)
 • Après un reve. Fauré.
 • Sonata en Do M. Duport.
 • Sonata en Re m. Telemann.
 • Sonata en Fa M.
 • Concert en La m.
 • Peces de concert. Couperin.
 • Concertino en Re M.
 • Romance en Sol.
 • Cançó sense paraules (Op. 109). Mendelssohn.
 • Salut d’amour. Elgar.
 • Romance (Op. 62). Elgar.
 • Concert en La M. C.P.E. Bach.
 • Suite núm 1 en Sol M. J.S. Bach.
 • “Adagio i Allegro ma non tropo”. Sonata núm. 1. J.S. Bach
 • Concertino en Re m. Romberg.
 • Concert núm. 5.
 • Goltermann.

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1, 3, 5, 6 i 11”. 12 estudi.
 • “Estudis núm. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13 i 14”. 21 estudis. Duport.
 • “Estudis núm. 1, 3, 5, 6 i  11”. 73. Popper.

 

OBRES

 • Sonata en Sol m. Eccles. (Suzuki VII)
 • Gavotte (op. 23) . Popper. (Suzuki VII)
 • Sonata en Sol M.   (Suzuki VIII)
 • Allegro Apassionato. Sanit-Saëns.  (Suzuki VIII)
 • Élegie. Fauré.  (Suzuki VIII)
 • Après un reve. Fauré.
 • Concert en Sol M. Bréval.
 • Concert en Do M.
 • Lamote de Grignon.
 • Mazurka núm. 1 (Op. 11).
 • La Fileuse.
 • Concertino en Re M.
 • Sonates núm. 1 i 2.
 • Suite núm 1 en Sol M.
 • Suite núm 2 en Re m.
 • Suite núm 3 en Do M.
 • Concert en Do m.
 • Concert núm. 2.
 • Concert núm. 1.
 • Etude-caprice núm 4 (Op. 54). Goltermann
 • Sonata núm 1.
 • Variacions sobre un tema de Handel.
 • Variacions sobre un tema esclovac.
 • Concert en Sol M.
 • Mihaly.
 • Danza andaluza.
 • Phantasiestücke.
 • Shant du Menestrel.
 • Kol nidrei.  Bruch.

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 7, 8, 9, 15, 16, 20 i  21”.  21 estudis.  Duport
 • “Estudis núm. 1, 2, 10, 11, 16, 17, 22, 25, 27, 30, 34 i 36”. 73.  Popper.

 

OBRES

 • Sonata núm. 2. Fauré.
 • Après un reve. Fauré.
 • Élegie. Fauré. (Suzuki VIII)
 • Suite popular espanyola.
 • Sonata en a l’estil antic. Cassadó.
 • Cassadó.
 • Cassadó.
 • Evocació.
 • Chants d’Espagne.
 • Concert en La m. Saint-Saëns.
 • Concert en Do M. (Suzuki IX)
 • Rondó. Dvórak.
 • Tres peces (Op. 11) Webern.
 • Van Goens.
 • Janacek.
 • Concert (Op. 49).
 • Concert en Sol m.
 • Concert en Sol M.
 • Sonata núm. 2.
 • Suite núm. 2 en Re m.
 • Suite núm. 3 en Do M.
 • Sonata núm. 1 en Sol M.
 • Sonata núm. 2 en Re M.
 • Sonata núm. 1.
 • Concert núm. 2.
 • Concert núm. 3.
 • Sonata núm. 2.
 • 7 variacions sobre un tema de Mozart.
 • Variacions concertants.
 • Sonata núm. 1.
 • Concert en Sol M.
 • Sonata en Sol M.
 • Sonata en Do M.
 • Kol nidrei.
 • “Allegro deciso”. Sonata.
 • “Allegro con brio”. Sonata en Fa M. Strauss.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)