PROVA D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE VIOLÍ

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • “Estudis 6-19” de 36 estudis. Kayser.
 • “Estudis 1-10” d’ Op. 68. Dancla.
 • “Estudis 51-58” d’ Op. 45. Wholfahrt.
 • “Estudis 3-9” d’Estudis en dobles cordes. Polo.

OBRES

 • “Núms. 8, 9, 10 o 11” de Sonata, op. 5. Corelli.
 • “Núm. 6” del Concert en La menor, op. 3. Vivaldi.
 • Concert en Sol menor. Vivaldi.
 • “Núms. 1-6” de Sonates op. 2. Vivaldi.
 • Sonata en Fa major (I i IV moviment). Haendel.
 • Sol major. Bacewicz.
 • Op. 7. Huber.
 • Op. 54. Jansa.
 • Concertino. Jansa.
 • Op. 12 i 13. Seitz.
 • Op. 21. Concertino. Rieding.
 • Concert en La menor. Op. 14. L. Portnoff.
 • Concertino en Re major. Op. 12. Küchler.
 • “Núm. 1 o 3” Sonates: Llibre III. Leclair.
 • Sonates. Telemann.
 • Andante cantabile. Tartini.
 • Romança sense paraules. Mendelssohn.
 • Minuetto. Porpora-Kreisler.
 • Chanson Louis XIII et pavane. Kreisler.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis del 20 al final (excepte 29)” de 36 estudis op 20. Kayser.
 • “Estudis 2-6” d’ Op. 36. Mazas.
 • “Estudis 2, 3, 5, 8, 9” de Kreutzer.
 • “Estudis 11-15” d’ Op. 68. Dancla.
 • “Estudis 10-15” de 30 Estudis en dobles cordes. Polo.

OBRES

 • “Núm. 1” de Concert en Sol menor Op.12. Vivaldi.
 • “Núm. 5” de Concert en La major Op. 4 o “Núm. 12” de Concert en Mi major Op.1. Vivaldi.
 • Sonata en Sol menor o Sonata en Mi major. Haendel.
 • Sonates en La major, Mi major i Re major. Haendel.
 • “Núm. 3” de Concert Op. 5. Albinoni.
 • Sonata Op. 6. Albinoni
 • Concert Op. 5 en Re menor. Huber
 • “Núm. 2” de Concert Op. Huber.
 • Concert en Sol Major Op. 24. Rieding.
 • Concert en Re Major Op. 25. Rieding
 • Concert Op. 7. Seitz.
 • Concert en Re major Op. 15. Seitz.
 • Concert núm. 2 en La menor. Komarowski.
 • Siciliana i Rigaudon. Kreisler.
 • Romança. Granados.
 • Amorosa. Morera
 • Cinc peces. Gianneno
 • Rigodon, Intrata. Massià.
 • 6 Airs veriés Op 89. Dancla

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1, 5, 6, 9-13, 21, 26, 28”. Fiorillo.
 • “Estudi núm. 7, 9, 10, 14-16” d’Op. 36. Mazas.
 • “Estudis núm. 16-19” de 30 estudis en doble corda. Polo.
 • “Estudis núm. 26-36”. Kayser.
 • “Estudis núm. 6-16”. Kreutzer.

 

OBRES

 • Concert en La menor. Bach
 • Sonata en La major. Haendel.
 • Sonata en Re major. Haendel.
 • “Núm. 1-4, 8, 9, 11, 12” de Fantasies. Telemann.
 • Concert en Re menor. Tartini.
 • Concert en Sol major. Haydn.
 • “Primer moviment” de Concert en mi menor. Komarowski.
 • Concert núm 3 en La menor. Krotriewski.
 • Concert Op. 7. Rieding.
 • Concert en La menor. Accolay.
 • Concert Op. 12. Ortmans.
 • Oració al Maig. Toldrà.
 • Sonetí de la Rossada. Toldrà.
 • Ave Maria. Toldrà.
 • Chanson de nuit. Elgar
 • Chanson de matin. Elgar
 • “Núm. 24” de Vocalise Op. 34. Rachmaninoff
 • Pièce en forme de Habanera. Ravel
 • Nocturne. Field.
 • Tempo di minuetto. Pugani-Kreisler.
 • Sarabanda i Allegro. Kreisler. 
 • Concert en Mi menor. Nardini.
 • La primavera i La tardor. Vivaldi.
 • Concert núm 23. Viotti.
 • Sonates per a violí i piano en Mi menor (KV 304) i Sol major (KV 301). Mozart.
 • Sonatines. Schubert.
 • Sonatina. Dvorak.
 • Sonata en Mi menor. Veracini.
 • Danses Hongareses. Brahms.
 • Melodia. Gluck.

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • Un estudi interpretat en “saltillo”: “Núm. 19” de Kayser, “Moto perpetuo” de Böhm o de Bridge.
 • “Estudi núm. 18-30” d’Op. 36. Mazas.
 • “Estudis núm. 20-27” de 30 estudis en doble corda. Polo.
 • “Estudis núm. 26-36”. Kayser.
 • “Estudis núm. 16, 17, 21, 22, 24-27, 29”. Kreutzer.
 • “Estudis núm. 12-16, 19, 21, 23”. Fiorillo.
 • “Estudis núm. 1, 2, 8, 10”. Rode.

 

OBRES

 • “Dos moviments contrastats” de Sonates i Partites.
 • “Primer moviment” del Concert en Mi major.
 • Sonates de violí i clave (BWV 1014-1019). Bach.
 • “Primer moviment” del Concert en Do major. Haydn.
 • Concert en Sol. Haydn.
 • “Primer moviment” del Concert núm 13. Kreutzer.
 • “Primer moviment” del Concert en Do major.
 • “Primer o tercer moviment” dels Mozart.
 • Concert Adelaida. Mozart.
 • Sonates per a violí i piano en Mi menor (KV 296, 378, 379, 454, 526). Mozart
 • “Primer moviment” de Concert núm 23. Viotti.
 • “Primer moviment” de Concert núm 9 Op. 104. Beriot.
 • Sarasate.
 • Hindemith.
 • “Jota” o “Paño Moruno” o “Polo” de Canciones populares.
 • Suite popular espanyola. Falla.
 • Sicilianne und Rigaudon.
 • Kreisler.
 • Kodaly.
 • Sonatina Op. 100.
 • Albéniz.
 • “Primer moviment” de De mi país.
 • Berceuse Op. 16. Fauré.
 • Monti.
 • L’abeille.
 • Schubert.
 • Monòleg de primavera. Ed. Dinsic.
 • Cinc miniatures per a violí i piano. Ed. Dinsic.
 • Concert en Re menor.
 • Concert núm 6.
 • Fantasies per a violí sol.
 • “Núm. 1-6” de Sonates de Chiesa, versió amb ornamentacions. Corelli.
 • Songs my mother taught me. Op. 55.
 • Serenata espanyola.
 • Dansa espanyola núm 5.
 • Meditació de Thais.
 • “Núm. 6” de Vals sentimental Op. 51.

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • Estudis núm. 30-42. Kreutzer
 • Estudis de Rode (qualsevol)
 • Dont Op. 35
 • Rovelli
 • Kotek
 • 24 Matinées. Gavinies

OBRES

 • “Dos moviments contrastats” de Sonates i Partites.
 • “Primer moviment” de:
  • Concerts en Sol major, Sib major i Re major.
  • Concerts núm. 6, 7, 8 o 23. Rode.
  • Concert en Do major. Haydn.
  • Concert núm. Viotti.
  • Concert en Sol major. Bruch.
  • Concert núm. Vieuxtemps.
  • Concert núm. 11. Spohr.
  • Concert núm. 3, 4 o 5. Bacewicz.
  • Escenas de Ballet. Beriot.
  • Fantasía Apassionatta. Vieuxtemps.
  • Barber.
  • Concert en Re menor.
 • Wieniavski.
 • Op. 19. Wieniavski.
 • Sonatina. Bartok.
 • Roumanian folk dances. Bartok.
 • Preludi i Allegro. Pugnani – Kreisler.
 • Malagueña.
 • Romanza Andaluza. Sarasate.
 • Cinc miniatures per a violí i piano. Boliart. Ed. Dinsic.
 • Monòleg de primavera. Ed. Dinsic.
 • 7 cançons populars. Boliart.
 • Spanish sketch.
 • Capitan fracassa.
 • Romanza en Fa i Romanza en Sol.
 • Vidui (de “Baal Shem”). Bloch.
 • Danza noruega. Grieg – Flesch.
 • Fauré-Auer.
 • Granados – Umiñska.
 • “Primer moviment” de First Rapsody.
 • Op. 26. Svendsen.
 • Moto perpetuo.
 • Moto perpetuo. Novacek.
 • Moto perpetuo.
 • Cinc melodies.
 • Recitativo i Arioso.
 • Concert en Sol núm. 3.
 • Sonates per a violí i piano.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)