PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE TUBA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música..

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

BOMBARDÍ- TUBA TENOR

ESTUDIS

 • “Estudis 3 i 4”. Estudios de Técnica General Método completo de bombardino y tuba Vol.1. Badi. (Ed.Boileau)
 • “Estudis 1 i 2”. 24 Melodic Studies. Böhme. (Ed. Marc Reift)
 • “Estudis 2, 3 i 5”. 24 Legato Studies for Trombone. M. Bordogni. (Ed.Intern)
 • “Estudis 1, 4 i 5”. Bel Canto for Euphonium.

OBRES

 • Nocturno. M. Badia. (Ed.Casa Beethoven)
 • Tarantella. H. García Gázquez. (Ed. Rivera Editores)
 • March of a Marionette. CH. Gounod. (Ed. Rubank)
 • Romance. C. Giovannini. (Ed. Southern Music Company)
 • Romanze in F. P. Baratto. (Ed. Editions Bim)

 

TUBA

ESTUDIS

 • “Estudis 3 i 4”. Estudios de Técnica General Método completo de bombardino y tuba Vol.1. Badia. (Ed.Boileau)
 • “Estudis 6, 7 i 8”. 70 Studies for BB flat Tuba. Vol 1. Blazevich. (Ed. A.Leduc)
 • “Estudis 2, 3 i 4”. 43 Bel Canto Studies for Tuba. Bordogni. (Ed. A.Leduc)

OBRES

 • Nocturno Badia. (Ed.Casa Beethoven)
 • His Majesty the tuba. R. Dowling. (Ed. Belwin Mills)
 • Six Little Tuba Pieces. G. Jacob. (Ed. Emerson Edition)
 • The Bombastic Bombardon. E. Siebert. (Ed. Harmer Music Co.)
 • Tracalatrac. J. Cano. (Ed. Rivera Editores)

Prova d’accés 3r curs

BOMBARDÍ- TUBA TENOR

ESTUDIS

 • “Estudis 10 i 11”. Estudios de Técnica General Método completo de bombardino y tuba. Vol.1. Badia. (Ed.Boileau)
 • “Estudis 6 i 8”. 24 Melodic Studies. O. Böhme. (Ed. Marc Reift)
 • “Estudis 4, 6 i 10”. 24 Legato Studies for Trombone. M. Bordogni. (Ed. International)

OBRES

 • Fantasia. M. Badia. (Ed. Casa Beethoven)
 • Bassi la marioneta. F. Ferrer. (Ed. Rivera editores)
 • J. V. Asensí. (Ed. Rivera Editores)
 • Ecnamor. D. Uber. (Ed. Southern Music Com)
 • Six Studies in English Folksong. R. V. Williams. (Ed. ECS Publishing)
 • Romance62. E. Elgar. (Ed. Rosehill Music Publishing)
 • Sonata nº5. J. E. Galliard. (Ed. International)

TUBA

ESTUDIS

 • “Estudis 10 i 11”. Estudios de Técnica General Método completo de bombardino y tuba. Vol.1. Badia. Ed.Boileau
 • “Estudis 16, 17 i 18”. 70 Studies for BB flat Tuba. Vol 1. V. Blazevic. (Ed. A.Leduc)
 • “Estudis 1, 5 i 6”. 43 Bel Canto Studies for Tuba. Bordogni. (Ed. A.Leduc)

OBRES

 • M. Badia. (Ed. Casa Beethoven)
 • Bassi la marioneta. F. Ferrer. (Ed. Rivera editors)
 • Di Marcia. J. B. Francés Parra. (Ed. Rivera editors)
 • His Majesty the tuba. R. Dowling. (Ed. Belwin Mills)
 • Sonata nº5. J. E. Galliard. (Ed. International)

Prova d’accés 4t curs

BOMBARDÍ- TUBA TENOR

ESTUDIS

 • “Estudis 1 i 2”. Método completo para bombardino y tuba Vol.2. Badia. (Ed.Boileau)
 • “Estudis 6 i 8”. 24 Melodic Studies. O. Böhme. (Ed.M.Reift)
 • “Estudis 9,11 i 15”. 24 Legato Studies for Trombone. M. Bordogni. (Ed.Int)

OBRES

 • Rhapsody for Euphonium Curnow. (Ed. Resehill)
 • Yorkshire Ballad. J. Barnes. (Ed. Southern M.Company)
 • Vocalise. S. Rachmaninov. (Ed. Studio M.Comp.)
 • Sonata in F major. B. Marcello. (Ed. Southern MC)

TUBA

ESTUDIS

 • “Estudis 1 i 2”. Método completo para bombardino y tuba Vol.2. Badia. (Ed.Boileau)
 • “Estudis 34, 35, 40 i 41”. 70 Studies for BB flat Tuba. Vol 1. V. Blazevich. (Ed. A.Leduc)
 • “Estudis 13, 14 i 16”. 60 Selected Studies for BB flat Tuba. C. Kopprasch. (Ed.Leduc)
 • “Estudis 7, 9 i 10”. 43 Bel Canto Studies for Tuba. Bordogni. (Ed. A.Leduc)

OBRES

 • Sonatina. J. Boda. (Ed. Stuart Music)
 • A Delaware Rhapsody. D. Uber. (Ed. Kendor MC)
 • Sonatina Classica. N. Troje-Miller. (Ed. Belwin Mills)
 • Fantasía. E.Oltra. (Ed, Rivera Editores)
 • Suite for tuba. Haddad. (Ed. Templeton Publishing)
 • Sonata in F major. B. Marcello. (Ed. Southern MC)

Prova d’accés 5è curs

BOMBARDÍ- TUBA TENOR

ESTUDIS

 • “Estudis melòdics 4 i 5”. Método completo para bombardino y tuba. Vol.2. Badia. (Ed. Boileau)
 • “Estudis 13,17 i 18”. 24 Legato Studies for Trombone. Bordogni. (Ed.Int.)

OBRES

 • Sonata Sol m. B. Marcello. (Ed.International)
 • Introduction et Danse. J. Barat. (Ed. A.Leduc )
 • Song for Ina. P. Sparke. (Ed. Studio Music Comp.)
 • Capricho. M. Badia. (Ed.Casa Beethoven)
 • Allegro et finale. E. Bozza. (Ed. A. Leduc)

TUBA

ESTUDIS

 • “Estudis 1 i 2 Canto Studies for Tuba. Bordogni. (Ed. A.Leduc)
 • “Estudis melòdics 4 i 5”. Método completo para bombardino y tuba. Vol.2. Badia. (Ed. Boileau)
 • “Estudis 30, 33, 36 i 40”. 60 Selected Studies for BB flat Tuba. Kopprasche. (Ed.Leduc)
 • “Estudis 13, 15 i 16”. 43 Bel Canto Studies for Tuba. Bordogni. (Ed. A.Leduc)

OBRES

 • Suite for tuba. D. Haddad. (Ed. Templeton Publishing.)
 • Capricho. M. Badia. (Ed.Casa Beethoven)
 • Sonata Sol m. B. Marcello. (Ed. Southern MC.)
 • Allegro et finale. E. Bozza. (Ed. A. Leduc)

Prova d’accés 6è curs

BOMBARDÍ- TUBA TENOR

ESTUDIS

 • “Diez Caprichos 4 i 10”. Método completo para bombardino y tuba. Vol.2. Badia. (Ed.Boileau)
 • Escales. Arban
 • “Estudis 13,17 i 18”. 24 Legato Studies for Trombone. M. Bordogni. (Ed.Int.)

OBRES

 • Andante and Rondo. G. A. Capuzzi. (Ed. Winwood Music)
 • Bernia. J. S. González Moreno. (Ed. Rivera Editores)
 • “1r moviment”. Euphonium Concerto. Horovitz. (Ed. Novello)
 • Fantasia. G. Jacob. (Ed. Boosey & Hawkes)
 • Sonata nº1. Vivaldi. (Ed.Marc Reift)

TUBA

ESTUDIS

 • “Diez Caprichos 4 i 10”. Método completo para bombardino y tuba. Vol.2. Badia. (Ed.Boileau)
 • Escales. Arban
 • “Estudis 30, 33, 36 i 40”. 60 Selected Studies for BB flat Tuba. C. Kopprasch. (Ed.Leduc)
 • “Estudis 13, 15 i 16”. 43 Bel Canto Studies for Tuba. M. Bordogni. (Ed. A.Leduc)

OBRES

 • Tuba Suite. G. (Ed. Boosey&Hawkes)
 • Konzert Nr. 1. Lebedjew. (Ed. Friedich Hofmeister Musikverlag)
 • Sonata nº1. Vivaldi. (Ed. Marc Reift)
 • Sonata para Tuba y Piano. Cano. (Ed. Rivera Editores)

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)