PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE TROMPA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 2, 4, 22’’ de 40 études faciles. Volum 2. M. Alphonse. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 36, 44, 49’’ de Soixante études en Deux Cahiers. L. Thevet. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 8, 10, 16’’ de 60 Estudis Seleccionats. C. Kopprasch. (Ricordi)
 • ‘’Estudi 4, 13, 15’’ Deux cents études nouvelles melòdiques et progressives pour cor. Volum 1. Maxime-Alphonse. (Leduc)

OBRES

 • Romance Op. 36. Saint Saens. (Inter Music)
 • Minueto. Haydn. (Boosey & Hawkes)
 • Romanza. W. A. Mozart. (Boosey & Hawkes)
 • Tres peces fàcils per a Trompa i piano. A. Ameller. (Ed. Hinrichsen Edition)
 • Españoleta. J. Zamacois.
 • Canon in Octave. J. Francaix. (Ed. International Music Company)
 • Quadern Aprende tocando la trompa. P. Wastall.
 • Canzoneta. Pergolesi.
 • Danza ràpida. Bogar.
 • Classical album. E. Bossey.
 • Siciliano. D. Scarlatti.
 • Pavane. Gluck.
 • Horn solos. J. Traümerei.
 • Valse. Dardenne.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 27, 33, 35’’ de 40 Études faciles. Volum 1. M. Alphonse. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 1, 2, 4’’ de Methode complete de cor, pàg. 230. L. Thevet. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 19, 21, 26’’ de 60 Estudios seleccionados. C. Kopprasch. (Ricordi)
 • ‘’Estudis núm. 46, 48’’ de Deux cents études nouvelles melòdiques et progressives pour cor. Volum 1. Maxime-Alphonse. (Leduc)

OBRES

 • Complainte. L. Niverd.
 • Chant melancolique. L. Niverd.
 • Damase. Berceuse.
 • En Irlande. E. Bozza.
 • A cor et a Cri. Dubois.
 • Concert 1, D Major. Mozart.
 • Cocorico. Ameller.
 • Rêverie per a Trompa i Piano. Op. 24. A. Glasunow.
 • “Complainte’’ Six petites pièces de style. Lucien Niverd. (Ed. Andrieu Frères)

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 1, 4, 8’’ de 40 Études faciles, Vol. 3. M. Alphonse. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 3, 5, 9’’ de Methode complete de cor, pàg. 230. L. Thevet.
 • ‘’Estudis núm. 25, 27, 31’’ d’Estudis. C. Kopprasch. (Ricordi)
 • ‘’Estudis 1 i 3’’ de 40 Estudis. Kling.
 • ‘’Estudi 24 i 36’’ de Deux cents études nouvelles melòdiques et progressives pour cor. Volum 2. Maxime-Alphonse. (Ed. Alphonse Leduc)

OBRES

 • Hymne. L. Niverd. (Billaudot)
 • Historiette dramàtiques. L. Niverd. (Billaudot)
 • Andante póstumo. R. Strauss
 • Preludi tema i variacions. F. Strauss.
 • Concert-Rondó. W. A. Mozart.
 • Romance sans paroles. Dubois.
 • Legende. Brown.
 • Intermezzo, Op. 35 Nº 11. Glière. (Ed. International Music Company)
 • Petite prélude pour cor et piano. P. Rougeron. (Ed. Gérard Billaudot)

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 16, 26, 35’’ Volum 3. M. Alphonse (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 2, 10’’ de Vingt-deux exercicis, Op. 37. J. F. Gallay (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 1, 8, 11’’ de 34 Studies. Mueller (International Music)
 • ‘’Estudis 10, 12, 13’’ de 40 Estudis. H. Kling
 • ‘’Estudis 19, 24, 26’’, C. Kopprasch
 • ‘’Estudi 40’’ de Deux cents études nouvelles melòdiques et progressives pour cor. Volum 3. Maxime-Alphonse (Leduc)

OBRES

 • Koncert-Rondó. KW. 371. W. A. Mozart. (Breitkopf)
 • Scherzetto. L. Niverd. (Billaudot)
 • Historiette dramàtiques. L. Niverd. (Billaudot)
 • Preludi i Tema i variacions. F. Strauss.
 • Lied pour Cor et piano. P. Auclert. (Ed. Alphonse Leduc)
 • Andante i piano. Op. Posth. R. Strauss. (Ed. Boosey & Hawkes)
 • Sonata per a Trompa i piano en Fa menor. G. P. Telemann. (Ed. International Music Company)

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 1-2-4.5.18’’ de Alphonse. Maxime. Vol. 4. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 17-20’’ de Vingt-Deux exercicis, Op. 37. J. F. Gallay. (Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 18-20’’ de 34 Studies. Mueller. (International Music)

OBRES

 • Concert núm. 1 en D. Dur KW. 412. W. A. Mozart. (Breitkopf)
 • Canon in octave. J. Françaix. (Breitkopf)
 • Concert nº 3 per a trompa i orquestra en Mib M. W. A. Mozart. (International Music Company)
 • Peça de concert. Op. 34. Saint-Saëns. (Durand)
 • “Romance sentimentale” de Six petite pièces de style. L. Niverd. (Andrieu Frères)
 • Sonata per trompa i piano. Op. 17. L. V. Beethoven. (International Music Company)
 • Abysses per a trompa sola. P. Durand (Alphonse Leduc)
 • Sonata per a trompa i piano. P. Hindemith. (Schott 3642)

Solos d’orquestra

 • ‘’Solo de Trompa 4rt’’ de la 9a Simfonia. Beethoven
 • ‘’2n moviment‘’ de la 5ª simfonia. Tchaikowski

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)