PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE TROMBÓ

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

Trombó de Pistons

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Estudios de Técnica General Escuela Moderna para Trombón de pistones. Volumen 1. M. Badia (Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Melodious Etudes for trombone. Rochut (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis núm. 14 i 16’’ de 40 Progressive Etudes. S. Hering (Ed. Fischer)

 

Trombó de Vares

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Estudios de Técnica General Escuela Moderna para Trombón de varas. Volumen 1. M. Badia (Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Melodious Etudes for trombone. J. Rochut (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis núm. 14 i 15’’ de 40 Progressive Etudes. S. Hering (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis 1-16’’ de Trente et une etudes. M. Bleger (International)
 • ‘’Estudis 1-7’’ de Trente recreations en forme d’etudes (Leduc)
 • L’A, b, c du Tromboniste. Volum 2, Douay
 • 25 Petites pieces melòdiques. Yves Borderes

 

OBRES

 • M. Badia (Ed. Casa Beethoven)
 • Sonata nº 1. J. E. Galliard (Ed. International)
 • Theme de concurs. R. Clérisse (Ed. A. Leduc)
 • Fantasia. M. Badia (Ed. Casa Beethoven)
 • Serenata española. M. Badia (Ed. Casa Beethoven)
 • La femme a barbe. J. Berghmans (Leduc)
 • Piece en sol. R. Boutry (Billaudot)
 • Apres un reve. G. Faurè (International)
 • Romanza sin palabras. M. Badia
 • Concerto (T. Tenor). Wagenseil
 • Four Miniatures. Roy Boyle

Prova d’accés 3r curs

Trombó de Pistons

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 9 i 11’’ de Estudios de Técnica General Escuela Moderna para trombón de pistones. Volumen 1. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Melodious Etudes for trombone. J. Rochut (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis núm. 6 i 8’’ de 40 Progressive Etudes. S. Hering (Ed. Fischer)

 

Trombó de Vares

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 10, 12’’ de Estudios de Técnica General Escuela Moderna para Trombón de varas. Volum 1, M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 4’’ de Melodious Etudes for trombone. J. Rochut (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis núm. 6 i 8’’ de 40 Progressive Etudes. S. Hering (Ed. Fischer)
 • ‘’Estudis 16-31’’ de Trente et une etudes. M. Bleger (International)
 • ‘’Estudis 7-5’’ de Trente recreations en forme d’etudes. G. Pichaureau (Leduc)
 • L’A, b, c du Tromboniste. Volum 2. Jean Douay
 • 25 petites pieces melòdiques. Yves Borderes

 

OBRES

 • ‘’Sonata nº 5’’. J. E. Galliard (Ed. International)
 • Serenata española. M. Badia (Ed. Casa Beethoven)
 • La femme a barbe. J. Berghmans (Leduc)
 • Choral varié. R. Boutry (Leduc)
 • Piece en sol. Boutry (Leduc)
 • Apres un reve. G. Fauré (International)
 • Cançó de Maria. J. Lamote de Grignon (Boileau)
 • Sonata en Fa Major. B. Marcello (International)
 • Sonata en Do Major. B. Marcello (International)
 • Sonata en Sol Major. B. Marcello (International)
 • Romance. C. Saint-Saëns (Musicus)
 • Concert en Fa menor. Lauga (Musicus)
 • J’ai le Blues. Galiegue
 • Sonates, núm. 1, 2. Galliard

Prova d’accés 4t curs

Trombó de Pistons

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 1, 2 (pág 18/20) de Escuela Moderna para trombón de pistones. Volumen 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 6’’ de 31 Estudis. Bleger (Ed. Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 8 i 11’’ de 30 Recreaciones en forma de estudios. Pichareau (Ed. Leduc)

 

Trombó de Vares

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 1 i 2 (pág. 18/20) de Escuela Moderna para trombón de varas. Volumen 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 3 i 6’’ de 31 estudis. Bleger (Ed. Leduc)
 • ‘’36 Studies’’. O. Blume (International)
 • ‘’Estudis 16-24’’ de Trente recreations en forme d’etudes. G. Pichaureau
 • Melodious Etudes. Volum 1. Bordogni/Rochut

 

OBRES

 • Sonata en Mi m. B. Marcello (Ed. International)
 • Sonata en Fa M. Marcello (Ed. International)
 • M. Badia (Ed. Casa Beethoven)
 • Siciliane. G. Faure (Ed. International)
 • Cantabile et scherzando. H. Busser (Leduc)
 • Beau soir. C. Debussy (International)
 • Romance, Op. 2. V. Ewald (Musicus)
 • Sonata nº 3. E. Galliard (International)
 • Danza Española nº 5, Andaluza. Granados (Union Musical)
 • G. Jacob (Emerson)
 • Concert piece in fugal style. Ostrander (Musicus)
 • Suite en Fa Major. Purcell (Musicus)
 • Concerto (T. Tenor). L. Mozart
 • Sonates, núm. 3 i 4. Galliard

Prova d’accés 5è curs

Trombó de Pistons

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 4 i 5’’ de Escuela Moderna para trombón de pistones. Volumen 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 20 i 30’’ de 31 Estudis. Bleger (Ed. Leduc)
 • ‘’Estudis núm. 26 i 30’’ de 30 Recreaciones en forma de estudios. Pichaureau (Ed. Leduc)

 

Trombó de Vares

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 2 i 5’’ de Escuela Moderna para trombón de varas. Volum 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 19 i 20’’ de 31 Estudis. Bleger (Leduc)
 • Melodious Etudes. Volum 1. Bordogni/Rochut
 • ‘’36 Studies’’. O. Blume (International)
 • ‘’Estudis 24-31’’ de Trente recreations en forme d’etudes. G. Pichaureau (Leduc)

 

OBRES

 • Sonata Sol m. B. Marcello (Ed. International)
 • Pièce en Mib menor. H. Busser (Ed. A. Leduc)
 • Sonates. Marcello
 • Sonates, 4, 5, 6. Galliard
 • Weber
 • E. Sache
 • Beau Soir. Debussy (International)
 • A la maniere de Bach. M. Defaye (Leduc)
 • Romance, Op. V. Ewald (Musicus)
 • Danza Española nº 5, Andaluza. Granados (Union Musical)
 • G. Jacob (Emerson)
 • Concert piece in fugal style. Ostrander (Musicus)
 • Suite en Fa Major. Purcell (Musicus)

Prova d’accés 6è curs

Trombó de Pistons

ESTUDIS

 • ‘’Diez caprichos núm. 3 i 4’’ de Escuela Moderna para trombón de varas. Volumen 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • ‘’Estudis núm. 2 i 5’’ de 30 Estudis de tècnica general. G. Pichaureau (Ed. Leduc)

 

Trombó de Vares

ESTUDIS

 • Vingt-et-une etudes. G. Pichareau (Leduc)
 • Vocalises. Bordogni
 • ’Diez caprichos núm. 3 i 4’’ de Escuela Moderna para trombón de varas. Volumen 2. M. Badia (Ed. Boileau)
 • 12 etudes melòdiques. H. Couilaud
 • Melodious Etudes. Volum 1 i 2. Bordogni/Rochut
 • Recreations en forme d’etude. G. Pichaureau
 • Selected Studies. Volum 1. Kopprasch

 

OBRES

 • Solo de concurso. M. Badia (Casa Beethoven)
 • Morceau de concurs. A. Bachelet (Leduc)
 • ‘’Sonata nº 1 3r i 4t moviment’’. A. Vivaldi (Ed. International)
 • Concertino. L. E. Larsson
 • Concertino. E. Sache
 • Andante et allegro. J. E. Barat (Leduc)
 • Impromptu. E. Bigot (Leduc)
 • Ballade. E. Bozza (Leduc)
 • Hommage a Bach. E. Bozza (Leduc)
 • Concert piece. T. Dubois (Robert Martin)
 • Romance. I. Gotkovsky (International)
 • Concerpiece. A. Guilmant (International)
 • Concert en Fa menor. F. G. Haendel (Leduc)
 • Sonata en La menor. B. Marcello (International)
 • Concertino d’hiber. D. Milhaud (Associated Music Company)
 • Concerto. N. Rimsky-Korsakoff (Boosey & Hawkes)
 • Piece en Mi bemoll mineur. G. Ropartz (Leduc)
 • Cavatine. C. Saint-Saëns (Leduc)
 • Sonata. Sulek (Brass Press)
 • Sonata. G. P. Telemann (International)
 • ’Sonata nº 1, 2, 3, 4, 5 i 6’’. A. Vivaldi. (International)

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)