PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE PIANO

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS:

-40 Estudis Op.299, n√∫meros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,32,33  de C. Czerny

-Mikrokosmos volum 3r, de B. Bartok

-Mikrokosmos volum 4t, de B. Bartok

-24 Primers estudis Op.29, n√∫meros 1,3,4,5,8,10,11 de Bertini

-25 Estudis fàcils Op.100, de Bertini ed. Boileau

-Estudis Op.45, n√∫meros del 1 al 24 excepte els n√∫meros 14,17,20,21 de S. Heller ed. Boileau

-Estudis Op.46, de S. Heller ed. Boileau

-Estudis Op.47, n√∫meros 1,3,4,5,7,8,12,14,15,17,19 de S. Heller

-Estudis Op.91, n√∫meros 2,3 de M. Moszkovski

-Estudi a moto rapido, n√∫meros 4,5,8,9,10,12,13,15,17,18 de Pozzoli ed. Ricordi

 

OBRES:

-Petits preludis i fugues, n√∫meros BWV 925, BWV 928, BWV 930,BWV 933, BWV 934, BWV 935, BWV 936, BWV 937,BWV 938, BWV 943,           BWV 952, BWV 961 de J. S. Bach

-Invencions a dues veus, de J. S. Bach

-Sonatines, n√∫meros 1 en Mib M, 4 en Do M de L.v. Beethoven ed. Peters

-Sonatines, WoO 51 en Sol M, Fa M de L.v. Beethoven Editio Musica Budapest

-Variacions sobre una cançó suissa, WoO 64 de L.v. Beethoven

-Sonates, de N. Casanovas

-Sonatines Op.36,37,38, de M. Clementi

-Sonatines Op.151, n√∫meros 2,3,4 de Diabelli

-Sonatines Op.168, n√∫meros 5,6,7,8 de Diabelli

-Sonates, n√∫meros 1,2,3,4,5,7,9,10,14 volum 1rA (Hob. XVI/7, XVI/8, XVI/9, XVI/G1, XVI/11, XVI/D1, XVI/4, XVI/1, XVI/3)              de F. J. Haydn ed. Wiener Urtext

-Vint petites danses, n√∫meros 15,16,17,18,19,20 de G. F. Haendel  ed. Boileau

-Sonatines Op.60, Op.88 de Kuhlau Ed. Boileau

-Sonatines vieneses, de W. A. Mozart

-Bagatelles, n√∫meros 2,3 Op.33  n√∫meros 1,2,3,4 Op.119  n√∫meros 2,5 Op.126 de L.v. Beethoven

-Àlbum de la joventut Op.68, números de la 12 a la 43 de R. Schumann

-Kinderszenen Op.15, n√∫mero 1 de R. Schumann

Albumbläter Op. 124, números 2,4,6 de R. Schumann

-Àlbum de la joventut, números 4,8,10,13,14,17,23 de P. I. Txaikowski ed. Boileau

-Peces l√≠riques Op.12, d’E. Grieg

-Kindertücke Op.72, números 1,2,5,6 de F. Mendelssohn

-18 Kleine stucke, n√∫meros 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ed. Peters

-Per a infants Volum 1r, n√∫meros del 21 al 40. Volum 2n n√∫meros 17,18 i del 21 al 39 de B. Bartok

-Mikrokosmos Volum 3r, de B. Bartok

-Danses romaneses, n√∫meros 1,2,3 de B. Bartok  Universal Edition

-Children’s corner, n√∫meros 2,5 de C. Debussy

-El petit negre, de C. Debussy

-Estampes d’inf√†ncia, de A. Khatxaturjan

-22 peces per a nens Op.27, n√∫meros 3,13,14,15,16,17,18,19,20,21 de D. Kabalewski  International Music Company

-Quatre rondós Op.60, de D. Kabalewski

-Variacions fàcils Op.61, de D. Kabalewski

-24 peces per a infants Op.39, de D. Kabalewski

-Gnossiennes, de E. Satie

-Gymnopédies, de E.Satie

-Petite suite, de J. Ibert

-Preludi blanc, de Freixas

-Danses per als infants, n√∫mero 6 de Z. Kodaly

-Tanz der Puppen, sieben St√ºcke,  n√∫meros 2,3,6,7 de D. Shostakovitx  ed. Sikorski

-Peces per a infants, n√∫meros 4,6 de D. Shostakovitx

-M√∫sica per als infants Op. 65, n√∫meros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 de S. Prokofiev

-Villageoises, n√∫meros 1,4,6 de F. Poulenc  ed. Salabert

-Estampes d’inf√†ncia, n√∫meros 4,5,6,8,10 de A. Khatxaturjan

-Kinderstück, de A. Webern

-Estudis i peces volum 2, de O. Peterson

-Engrunes, de R. Lamote de Grignon Unión Musical Española

-Alborada, de R. Lamote de Grignon Unión Musical Española

-Apunts, Rondalla. de J. Massi√†  ed. Boileau

-Ballet√≥,  de M. Oltra  ed. Boileau

-Toquem el piano: El testament d’ Am√®lia, La dida  de M. Vila  ed. Clivis

-Recull,  de T. Borr√†s  ed. Clivis

-Petita suite Moment musical, de J. Cervell√≥   ed. Boileau

-Tres peces breus, de S. Brotons  ed. Clivis Publicacions

-17 can√ßons populars catalanes,  de D. Padr√≥s  ed. Clivis Publicacions

 

LECTURA A VISTA

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS:

-Escola de la velocitat. 40 Estudis Op.299, n√∫meros 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40  de C. Czerny

-Estudis Edició Bischoff, números 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,18 ( números 1,2,3,12,13,16,20,21,22,24,43,51 de la numeració Cramer original ) de J. B. Cramer

-Estudis Op.91, n√∫meros 1,4,5,6,8,9  de M. Moszkovski

-30 Estudis Op.45, n√∫meros 3,4,5,6,7,8,11,16,18,23,24 de S. Heller  ed.Boileau

-30 Estudis Op.46, n√∫meros 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,21,23,24,26,27 de S. Heller  ed.Boileau

-30 Estudis Op.47, n√∫meros 6,9,10,13,16  de S. Heller  ed. Boileau

-24 primers estudis Op.29, n√∫meros 21,22,23,24 de Bertini  ed. Boileau

-Studi a moto rapido, n√∫meros 6,11,14,16 de Pozzoli  ed. Ricordi

-Mikrokosmos volum 4t de B. Bartok

 

 

OBRES:

-Invencions a dues veus, de J.S. Bach

-Invencions a tres veus, de J.S. Bach

-Sonates Op.26 nº3, Op.25 nº2,3, 1r moviment, Op.39 nº2 1r moviment de M. Clementi

-Sonatines WoO 47, n√∫meros 1,2,3 de L.v. Beethoven ed. EMB

-Sonatines, n√∫meros 2 en fam, 3 en Re M de L.v. Beethoven   ed. Peters

-Sis variacions sobre “Nel cor pi√∫ non mi sento” WoO 70, de L.v. Beethoven

-Vuit variacions sobre ” Une fi√®vre br√ªlante” WoO 72,  de L.v. Beethoven

-Sis variacions fàcils sobre un tema original WoO 77, de L.v. Beethoven

-Nou variacions sobre “Quant √® pi√∫ bello” WoO 72,  de L.v. Beethoven

-6 Escoceses, de L.v. Beethoven

-Sonates Op.60, n√∫meros 1,2,3  de Kuhlau

-Sonates en Sol M K283, en Do M K545, KV 189e (280), KV 189h (283) de W.A. Mozart

-Sonatines vieneses, n√∫meros 4,5,6  de W.A. Mozart  Editio Musica Budapest

-Sonates, n√∫meros 6,8,11,12,13,15,16,17,18 del Volum 1 A (HOB/XVI:10, HOB/XVI:5, HOB/XVI:2, HOB/XVI:12 HOB/XVI:6, HOB/XVI.13         HOB/XVI:14). Del Volum 1B HOB/XVI:18, HOB/XVI:45, HOB/XVI: 19m  de F.J. Haydn   ed. Wiener Urtext

-Sonates n¬∫2 (Hob XVI:34), n¬∫17 (Hob XVI:39), n¬∫18 (XVI:13), n¬∫20 (XVI:33), i   de F.J. Haydn

-Sonates Op. 49, números 1,2 ( nº 19 i 20 ed. Real Musical) de L.v. Beethoven

-Sis moments musicals Op.94 D 780,   de F. Schubert

-Quatre impromptus Op.90 D 899, Op.142 n¬∫2  de F. Schubert

-Scherzos en Sib M i en Reb M, de F. Schubert  ed. Boileau

-Kinderszenen Op.15, excepte n¬∫1  de R. Schumann

-√Älbum de la joventut Op.68, n√∫meros 12,13,17,23,27,28,30,43  de R. Schumann

-Waldszenen Op.82, de R. Schumann

-Albumbl√§ter Op.124, n√∫meros 3,5,10,16  de R. Schumann

-√Älbum de la joventut, n√∫meros 3,14,18,19,20,21,22  de P. I. Txaikowski  ed. Boileau

-Preludis, n√∫meros 2,4,6,7,20  de F. Chopin

-Cançons i danses populars noruegues Op.17, de E. Grieg

-Peces líriques Op.38, de E. Grieg

-Valsos per a piano Op.39,  de J. Brahms

-Kinderst√ºcke Op.72,  de F. Mendelssohn

-Romances sense paraules, n√∫meros 1,2,3,4,6,9,12,14,16,25,35,44,48  de F. Mendelssohn

-Miniaturas, de E. Lecuona

-Scherzino mexicano,  de M. Ponce

-Preludis Op.11, n√∫meros 4,15,22  de A. Scriabin

-Children’s corner, n√∫meros 1,2,5  de C. Debussy

-M√∫siques d’infants Op.65, n√∫meros 4,5,6,7,9  de S. Prokofiev

-Preludis Op.38, n√∫meros 1,2,12,23  de D. Kabalewski

-Sis peces per a piano Op.88,  de D. Kabalewski

-Gymnopédies, de E. Satie

-Danses romaneses, n√∫meros 4,5,6 de B. Bartok  Universal Edition

-Seis hojas de √°lbum Op.165, “Malague√±a”, “Recuerdos de viaje”, “Rumores de la caleta”  de I. Alb√®niz

-Córdova, de I. Albèniz

-Preludi groc, de Freixas  ed. boileau

-Rondalla,  de Maci√†

-Impressions √≠ntimes, “Ocell trist”, “La barca”, “Bressol”, “Secret”   de F. Mompou

-Pavana, de J. Rodrigo

-Dotze danses espanyoles, n¬∫2 “Oriental”, n¬∫4 “Villanesca”, n¬∫5 “Andalusa”, n¬∫6 “Rondalla aragonesa” n¬∫10 “Melanc√≤lica”  de E. Granados

-Mikrokosmos volum 4t, de B. Bartok

-6 Petites peces Op.19, n√∫meros 2,3,4,6  de A. Sch√∂nberg

-Dances of the dolls, n√∫meros 1,4,5  de D. Shostakovitx

-Estudis i peces volum 3r, de O. Peterson

-Notes d’antany, de M. Blancafort  ed. Boileau

-Piano-ballet,  de J. Cerc√≥s  ed. D√≠nsic

-Cinc nocturns,  de N. Bonet  ed. Boileau

-Interiors,  de J.L. Guzman  ed. Clivis Publicacions

-Fulls d’√†lbum, de A. Charles  ed. Amalgama

-Variacions sobre un tema de Schubert,  de A. Sard√†  ed. Boileau

 

LECTURA A VISTA

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS:

-Gradus ad parnassum (Tausig), n√∫meros 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,14,15,17,20,24,26   de M. Clementi  ed.EMB

-Escola de la velocitat. 40 Estudis Op.299, n√∫meros 36,37,40    de C. Czerny

-Estudis Op.740, n√∫meros 3,7,8,10,17,21,23,31,37,41  de C. Czerny

-Studi a moto rapido, n√∫meros 21,22,23,24,25,26,27   de Pozzoli  ed. Ricordi

-Estudis, Segons numeraci√≥ original, n√∫meros 9,18,21,23,24,31,33,34,36,36,37,43,55,59,65. Segons l’Edici√≥ Bischoff, n√∫meros  2,6,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,29,31,35  de J.B. Cramer

-20 Petits estudis Op.91, n√∫meros 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21  de M. Moszkowski

-Estudis d’octaves Op.48, n√∫meros 1,2,3,4  de T. Kullak

-Exercicis i estudis Op.24, n√∫meros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10   de C.H. D√∂ring

-Mikrokosmos Volum 4t, n√∫meros del 109 al 121   de B. Bartok

-Mikrokosmos Volums 5√® i 6√®  de B. Bartok

-20 petits estudis Op.91, 2n quadern excepte el n√∫mero 20.  De M. Moszkowski

 

 

OBRES:

-Invencions i simfonies a 2 veus, BWV 783  de J.S. Bach

-Invencions i simfonies a 3 veus,   de J.S: Bach

-Preludis i fughetta a dues veus   de J.S. Bach

-El clave ben temperat, preludis i fugues a tres veus   de J.S. Bach

-Sonatine √ºber Themen der Bauern von Transsylvanien  de B. Bartok

-Sonates per a piano, Volum IB  HOB.XVI/46, HOB.XVI/20,HOB.XVI/44, HOB.XVI/19, HOB.XVI/28, HOB.XVI/23, HOB.XVI/2, HOB.XVI/41, HOB.XVI12/  de F.J. Haydn   ed. WUE

-Sonates per a piano, KV.279, KV280, KV189g(282), KV283, KV 300h(300), KV 301 (331), KV.309, KV.330, KV. 545, KV 570  de W.A. Mozart

-Fantasies, en Rem KV 397, Dom KV 475   de W.A. Mozart

-Rond√≥ en Re M KV 485  de W.A. Mozart

-12 Variacions sobre “Ah!, vous dirais-je maman”  de W.A. Mozart

-9 Variacions sobre una marxa de Dressler WoO.63  de L.v. Beethoven

-10 variacions sobre “La stessa, la stessissima”   de L.v. Beethoven

-13 Variacions sobre “Es war einmal ein alter Mann” WoO.66   de L.v. Beethoven

-Sonatina   de A. Khatxaturjan

-Sonatina n¬∫ 1 Op.13  de D. Kabalewski

-Escenes d’infants   de R. Schumann

-Escenes del bosc    de R. Schumann

-Danses cubanes de  E. Lecuona

-Scherzino mexicano  de M. Ponce

-Preludi  de H. Villalobos

-Bachianas, n√∫mero 4 Aria    de H. Villalobos

-Impromptus Op.90 D 899, un a escollir.    de F. Schubert

-Moments musicals, un a escollir.  de F. Schubert

-Romances sense paraules, una escollir.    de F. Mendelssohn

-Preludis Op.28, n√∫meros 2,3,6,9,11,13,21   de F. Chopin

-Valsos, un a escollir.   de F. Chopin

-Masurques, n√∫meros 13,14,15.  de F. Chopin

-Valsos, un a escollir.   de J. Brahms

-Consolaci√≥ n√∫mero 1  de F. Liszt

-Peces l√≠riques Op. 47, una a escollir.  de E. Grieg

-Melodies eleg√≠aques Op.34  de E. Grieg

-Children’s corner, un a escollir excepte els n√∫meros 2,3,4,5,6.  de C. Debussy

-Preludi “La noia dels cabells de lli”   de C. Debussy

-Preludi  de M. Ravel

-Preludis, n√∫meros 9,10,12,13,21  de A. Scriabin

-14 Bagatel.les, n√∫meros 1,2,3,4,6,11,13   de B. Bartok

-Mikrokosmos volum 5√®, un a escollir   de B. Bartok

-14 Bagatelles, totes excepte n√∫meros 1,4,6  de B. Bartok

-Sis petites peces Op.19, n√∫meros 1 i 5  de A. Sch√∂nberg

-Klavierst√ºk, un a escollir  de A. Webern

-Interm√®de  de F. Poulenc

-Catalanesques de Millet

-5 Nocturns  de Bonet

-Estampes, volums 1 i 2 una a escollir  de Freixas

-Preludis, “verd”, “gris”  de Freixas

-Pastoral  de J. Rodrigo

-Danses espanyoles, n√∫meros 1,3,4  de E. Granados

-Cuentos para la juventud, n√∫meros 2,3,4,5,7,9  de E. Granados

-Impressions √≠ntimes, una a escollir  de F. Mompou

-Divagaci√≥  de X. Montsalvatge  ed. Boileau

-Promptuari de dirs   de J.M. Mestres Quadreny  ed. Boileau

-Quatre evocacions a Berga   de F. Taverna-Bech  ed. Amalgama

-Havaneres  de L. Mil√†  ed. Deltell& Sons editors

-Alternances  de M.R. Ribas  ed. Trit√≤

-“El poll i la pu√ßa”, “La dama d’Arag√≥” de Toquem el piano  de M. Vila  ed. Clivis

-Esperpento   de A.O. Sabater  ed. Amalgama

 

LECTURA A VISTA

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS:

-Gradus ad Parnassum, n√∫meros (T√†usig) 3,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29    de M. Clementi

-15 Estudis de virtuositat Op.72, n√∫meros 1,2,4,7,9,12   de Moszkowski

-Studi di media difficolta, n√∫meros 24,25,26,27,28,29,30,31  de Pozzoli  ed. Ricordi

-Estudis, segons la numeraci√≥ original els n√∫meros 17,23,29,40,54,58,61,62,63,65,67,69,70,83  i segons l’Edici√≥ Bischoff els n√∫meros 27,28,29,36,37,45,46,48,49,50,51,53,54,57  de J.B. Cramer

-Estudis Op.740, n√∫meros 2,11,12,23,25,29,31,35  de C. Czerny

-Estudis d’octaves Op.48, n√∫meros 1,3,4,5,6,7   de T. Kullak

-Exercicis i estudis Op. 24, n√∫meros 11,12,13,14,15,16  de C.H. D√∂ring

-Mikrokosmos Volums 5√® i 6√®  de B. Bartok

 

 

OBRES:

-Invencions i simfonies a tres veus, BWV 795, 800    de J.S. Bach

-Preludis i fugues a tres veus  de J.S. Bach

-Suites franceses (Quatre danses contrastades)   de J.S. Bach

-Sonates per a piano, Op.2 n¬∫1, Op.10 n√∫meros 1 i 2, Op.14 n√∫meros 1 i 2, Op.79   de L.v. Beethoven

-12 Variacions sobre “Das Waldm√§dchen” WoO.71   de Lv. Beethoven

-12 Variacions sobre “Menuett √† la Vigan√≥” WoO.68  fe L.v. Beethoven

-Variationen f moll  de F.J. Haydn

-Sonates HOB XVI/52, HOB XVI/49, HOB XVI/48, HOB XVI/20, HOB XVI/42, HOB XVI/31, HOB XVI/25   de F.J. Haydn

-Sonates per a piano, KV.189f, KV.279, KV.280, KV.281, KV.284b, KV.284c, KV.309, KV.311, KV.330, KV.331, KV.332, KV.333, KV.533 de W.A. Mozart

-9 Variacions sobre un minuet de Duport  de W.A. Mozart

-Impromptus Op.90 D 899 i Op.142 D 935 (un a escollir)  de F. Schubert

-Klavierst√ºcke Op.946   de F. Schubert

-Romances sense paraules, n√∫meros 5,8,10,11,15,17,18,20,21,23,24,26,32,34,39,46,47, de F. Mendelssohn

-Preludis Op.28, numeros 3,5,10,15,18,21,22,23  de F. Chopin

-Valsos  de F. Chopin

-Masurques (Excepte n√∫mero 13,14,15) de F. Chopin

-Valsos  de J. Brahms

-Intermezzo Op.117 n√∫mero 1  de J. Brahms

-Klavierstück Op.119 número 2 de J. Brahms

-Peces l√≠riques Op.54, n√∫meros 2,3,4   de E. Grieg

-Tres danses fant√†stiques ( Totes tres )   de D. Shostakovitx

-24 Preludis i fugues  Op.87  de D. Shostakovitx

-Preludis Op.11, n√∫meros 5 i 7 (tots dos)   de A. Scriabin

-R√™verie  de C. Debussy

-Deux arabesques (una a escollir) de C. Debussy

-Suite Bergamasque (Una pe√ßa a escollir)   de C. Debussy

-Pavana per a una infanta difunta  de M. Ravel

-Minuet sur le nom de Haydn   de M. Ravel

-Cinc peces de fantasia Op.3 n√∫mero 1 “Elegia”   de S. Rachmaninoff

-Mikrokosmos Volum 5è i 6è (una peça a escollir) de B. Bartok

-6 Petites peces Op.19 (sencer)  de A. Sch√∂nberg

-4 Peces Op.3  de S. Prokofieff

-Preludis (un a escollir)  de G. Gershwin

-Moviments perpetus (sencer)   de F. Poulenc

-Interm√®de  de F. Poulenc

-Novelette en Do M   de F. Poulenc

-Valsos po√®tics ( a escollir un m√≠nim de dos )   de E. Granados

-Danses espanyoles (Excepte n√∫mero 2)  de E. Granados

-Can√ßons i danses, n√∫meros 1,4,7,8,11  de F. Mompou

-Escenes d’infants ( una a escollir )  de F. Mompou

-Pessebres (Una pe√ßa)  de F. Mompou

-Havanera de T. Halfter

-Bagatel.les, n√∫meros 6,7,8,9,10   de T. Halfter

-Tres peces breus de J. Serra

-Can√ßons sense paraules    de Freixas

-Preludis, “Blau”, “Vermell”   de Freixas

-Oriental, Mallorca, Torre Bermeja, C√≥rdoba, Asturias, Cuba, Castilla   de I. Alb√®niz

-Suite espanyola, Sevilla, Cadis i Arag√≥  de I. Alb√®niz

-Estudi-meditaci√≥ “R√™ve en mer”   de T. Carre√±o

-Arabesque n√∫mero 1 de C. Chaminade

-19 siglos de danzas cubanas  de E. Lecuona

-Romance de G. Tailleferre

-Danzas cubanas de I. Cervantes

-Rappelle-toi  de I. Cervantes

-24 Preludis, numeros 12,13,21,22  de Bacarisse

-Scherzo  de Bux√≥

-Tres divertiments (Un dels tres)   de X. Montsalvatge

-Sketch   de X. Montsalvatge

-3 Impromptus  de J. Homs   ed. Alpuerto

-12 Preludis de X. Boliart   ed. MF

-Danses, n√∫meros 1,2,3  de E. Morera  ed. Boileau

-Omaggio a B√©la Bartok  de C. Guinovart

-11 Retrats, n√∫meros 1,2,3,6,8,9,11  de J. Vilapriny√≥  ed. Boileau

-Banda sonora: Meteorologia aplicada, L’Expr√©s, El Mirall de l’√†nima, No se sap mai  de M. Vila

-Toquem el piano: La dama d’Arag√≥  de M. Vila

-Viatge a l’interior amb espelma, Havanera, La filla del marxant  de Ll. Vidal

-Desig de M. Ribas   ed. Dinsic

-Valsette  de Z. Kodaly

-Meditaci√≥ sobre un tema de Debussy   de Z. kodaly

 

M√öSICA DE CAMBRA

 

LECTURA A VISTA

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS:

-Estudis “Gradus ad Parnassum”, tots excepte els n√∫meros 18,28,29  de M. Clementi

-Studi a media dificolta, qualsevol d’aquests estudis menys els n√∫meros 24,25,26,27,28,29,30,31   de Pozzoli

-15 Estudis de virtuositat Op.72, de Moszkowski

-Estudis Op.10, n√∫meros 6 i 9 de F. Chopin

-Estudis Op.25, n√∫meros 1,2,7 de F. Chopin

-Estudis pòstums, números 1 i 3 de F. Chopin

-Estudis Op.740, n√∫meros 4,13,15,20,27,33,48  de C. Czerny

-Estudis Op.20, n√∫meros 2,4,5,7,9  de J.C. Kessler

-Mikrokosmos Volum 6√®  de B. Bartok

-Estudis numeraci√≥ Bischoff volum 4t fins al n√∫mero 49,  de Cramer

 

OBRES:

-El clave ben temperat, preludis i fugues a quatre veus   de J.S. Bach

-Suites franceses (una sencera).  de J.S. Bach

-Suites angleses (quatre danses contrastades)  de J.S. Bach

-Partites (quatre danses contrastades) de J.S. Bach

-Sonates de D. Scarlatti

-Sonates del Pare A. Soler

-Sonates, HOB XVI/34, HOB XVI/45, HOB XVI/46, HOB XVI/48, HOB XVI/49, HOB XVI/50, HOB XVI/52  de F.J. Haydn

-Sonates Op.2 n¬∫1,2,3,  Op.7, Op.10 n¬∫2, Op.10 n¬∫3, Op.13, Op.14 n¬∫2, Op.22, Op.26, Op.27 n¬∫2, Op.28, Op.31 n¬∫1,2, Op.54, Op.90   de L.v. Beethoven

-Sonata KV.284, KV.310, KV.331, KV. 332(300K), KV.333, KV.457, KV.533, KV.494, KV.570, KV.576  de W.A. Mozart

-Sonates per a piano Op. Posth 120.D 664, Op. posth. 164 D 537    de F. Schubert

-Impromptus Op.142 D 935 (un a escollir excepte n¬∫2)  de F. Schubert

-Romances sense paraules Op.30 n√∫meros 4, 5, Op.38 n√∫meros 3,5,6  de F. Mendelssohn

-Tres romances Op.28  de R. Schumann

-Blumenstucke Op.19  de R. Schumann

-Fantasiestucke Op.12 n√∫meros 1,2,4,5,7,8 de R. Schumann

-Arabesque Op.18  de R. Schumann

-Preludis Op.28 (un a escollir excepte els n√∫meros 3,5,10,15,18,21,22,23) de F. Chopin

-Impromptus (a escollir un dels tres)  de F. Chopin

-Fantasie-impromptu de F. Chopin

-Nocturns de F. Chopin

-Fantasies Op.116  de J. Brahms

-Intermezzi Op.117 (excepte nº1) de J. Brahms

-Klavierstück Op.118 (excepte nº2) de J. Brahms

-Balades Op.10 de J. Brahms

-Consolacions (excepte nº1) de F. Liszt

-Tres escenes populars Op.19 de E. Grieg

-Preludis Op.11, n√∫meros 6,20  de A. Scriabin

-Preludis (excepte “la noia dels cabells de lli”)  de C. Debussy

-La plus que lente de C. Debussy

-24 Preludis, n√∫meros 9,11,12,22  de Bussoni

-Minuet antic  de M. Ravel

-Pavana per a una infanta difunta de M. Ravel

-Avant-derni√®res pens√©es  de E. Satie

-Improvitzacions Op.20  de B. Bartok

-Danses romaneses  de B. Bartok

-Tango  de I. Stravinski

-Saudades das selvas brasileiras  de A. Villalobos

-A lenda do caboclo  de A. Villalobos

-Sonatina pastoral Op.59 n¬∫3  de S. Prokofieff

-24 Preludis i fugues Op.87, n√∫meros 2,6,7,8,9,10,13,14,23,24  de D. Shostakovitx

-Tres peces per piano Op.11, n√∫meros 1,2  de A. Sch√∂nberg

-Variacions per piano Op.27  de A. Webern

-Tres peces per piano  de F. Poulenc

-Toccata  de A. Khatxaturjan

-Danses argentines  de A. Ginastera

-Danses argentines  de A. Ginastera

-Suite Canadenca  de O. Peterson

-“Castilla”, “Sevilla”, “Cadiz”, “Arag√≥n”, “Cuba”, “Seguidillas”  de I. Alb√®niz

-Suite Iberia, “Evocaci√≥n”, “El puerto” de I. Alb√®niz

-Danses afrocubanes  de E. Lecuona

-Valsos po√®tics, n¬∫4  de E. Granados

-Danses n√∫meros 5,7,9  de E. Granados

-Allegro de concierto  de E. Granados

-Danses gitanes  de J. Turina

-Sacromonte  de J. Turina

-Zambra  de J. Turina

-Tres Preludis, nº1, de Massià

-Ocell de pedra de Massià

-Dansa selv√†tica,  de P.A. Massana

-Can√ßons i danses, n√∫meros 1,2,5,7,14  de F. Mompou

-Pessebres (sencer) de F. Mompou

-Laberint  de R. Halfter

-Meditaci√≥  de J. Cervell√≥

-Ante una invocaci√≥n pagana  de J. Zamacois

-Aiguaforts,  de J. Zamacois  ed. Boileau

-24 Preludis, numeros 3,4,5,9,19,24  de Bacarisse

-Berceuse de primavera  de J. Rodrigo

-Berceuse de tardor  de J. Rodrigo

-Pastoral en sol  de R. Blancafort  ed. Boileau

-Cants √≠ntims volum 2n  de R. Blancafort  ed. Boileau

-Cinc nocturns,  de M. Blancafort  ed. Boileau

-6 Piezas sagradas,  de J. Soler  ed. Boileau

-Preludis a l’amic absent, n¬∫3  de Lamote de Grignon

-Intermezzi, n√∫meros 1,2,3  de M. Ponce

-Romanza de amor  de M. Ponce

-Danzas cubanas,  de I. Cervantes

-Sonata 1961,  de S. Pueyo  ed. Clivis publicacions

-Suite moderna,  de J. Guinjoan  ed. Boileau

-Preludis m√≠stics,  de A. Besses  ed. Amalgama

-3 Preludis, d’ A. Guinovart   ed. Boileau

-Toccata,  de M. Valls Gorina

-Acc√©s blau,  de M.R. Ribas  ed. Clivis publicacions

-Onze retrats, n√∫meros 4,5,7,10,  de J. Vilapriny√≥  ed. Boileau

-Ritmos argentinos,  de Ll. Vidal

 

M√öSICA DE CAMBRA

LECTURA A VISTA

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)