PROVES D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE FLAUTA DE BEC

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS:

 • Country dances (Soprano). Clemencic. (Univ. 15265)
 • 25 etudes (Contralt). Keuning. (Harmonia 2164)
 • “Estudis 1, 15, 19”. 40 Studien für Altbl. Des Grossen. (Ed. Sikorski)
 • “Estudis 6, 7, 9”. Preludes und voluntaries. (Ed. Schott)
 • “Estudis 4, 6, 11, 12”. 12 etudes (Soprano). Feltkamp. (Xyz 979)

OBRES:

FLAUTA SOPRANO:

 • Canzona a una flautin. Riccio. (Ed. Zen-non 157)
 • Canzona detta l’aria. (Ed. Broekmans & Van P 846)
 • Ragtimes. Joplin. (Ed. Noetzel 3687)

FLAUTA CONTRALT:

 • Divertissements. Fischer (Ed. Schott 4089)
 • “Sol menor, La menor, Re menor” Fünf leichte suiten. Fischer (Ed. Schott)
 • “Núm. 3-5”. Sechs fughetten . Haendel (Ed. Schott 3664)
 • “Fa Major, Do Major”. Sonatina. Hook. (Ed. Schott 5581)
 • Kleine suite. Andriessen. (Harmonia H 1266)
 • The division flute. (Ed. Arte tripharia)
 • The division flute I-II (Ed. Amadeus)
 • 2 sonaten. Vivaldi. (Ed. Willy Müller)
 • Divertimenti da camara vol. 1-4. Bononcini. (Ed. Schott)
 • Sonata by old english masters 1-2. (Ed. Hortus Musicus)
 • Sonates. Dall’Abaco. (Ed. Noetzel)
 • Dix danses. Holborne (Ed. J.M.Fuzeau)
 • Vier suiten. Fisher(Ed. Schott)
 • 2 leichte sonaten. Finger (Ed. Schott)
 • Petite suite champétre. Hand (Ed. Boosey and Hawkes)
 • 3 pieces for alto recorder and piano. Satie. (Ed. Anfor)
 • “Núm 1, 2, 3”. G. Jaette. Cooke. (Ed. Mocck 466)
 • Die kleine kammermusik: partita nº 4. Telemann(3 moviments a escollir) (Ed. Amadeus BP2400)
 • Der Flutten Bostbhot: onder de linde groene(s), bravade (s). Eyck. (Ed. Schott OFB25)

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS:

 • The Flute Master. V.A. (Schott)
 • “Estudis núm. 1-5″. Neutzeuliche Ubungen (Contralt). M. Linde (Ed. Schott)
 • 12 Studies for treble recorder. Winterfeld (Ed. Hofmeister)
 • “Chromatische Folgen, Ganztonreien, Tritoni”. Intervall-Phantasien (Contralt). L. Höffer.
 • “Estudis núm. 7, 18″. Das Tägliche pensum. H.U.Staeps (Universal Edition)

OBRES:

 • Canzoni I – VI. Frescobaldi (Ed. Doblinger)
 • Sonates. Loeillet (Ed. Noetzel)
 • Sech Sonaten. Pepusch (Ed. Noetzel)
 • Sonatines núm. 1-4. Roher (Ed. Schott)
 • Zxei Leichte Sonaten. Finger (Schott)
 • Sonates. Anònim (Ed. Hortus Musicus)
 • Sonates IX-X. Valentino (Ed. Schott)
 • The Division Flute núm. 3, 6, 7. Anònim. (Ed. Amadeus)
 • Sonaten. Marcello (Ed. Hortus Musicus)
 • Canzona III De La Bernardina. G.Frescobaldi. (Ed. Doblinger)
 • Preludis & Voluntaires. A escollir dos preludis. (Ed. Schotta) (Contralt)
 • Tierkreis (escollir-ne 2). K. Stockhausen. (Ed. Stockhausen verlag)
 • Eight Traditional Japanese Pieces núm. 1 i 2. Saunders. (Ed. Novello)
 • Sonatine. C. Bresgen (Ed. Schott)
 • Canzon a un Flautin. G.B.Riccio (Ed. Moeck)
 • Die Kleine. G. Ph. Telemann (Ed. Schott)
 • 5 Studies (amb piano). H. M. Linde (Ed. Schott)
 • Sonate A moll. D. Bigaglia (Ed. Schott)
 • Sonates. F.M.Veracini (Ed. Peters)
 • Sonata Contrapuntistica. A.Matz (Ed. Zen-non)
 • Aus Gyergyó. 3 Volkslieder. B.Bartok (Ed. Schott)
 • Dances of the Jongleurs of Medieval Italy I. Kelber and Ulsamer (Ed. Moeck)
 • Medieval Instrumental Dances. Timothy McGee (Ed. I.U.P)

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS:

 • Neueitliche Übungsstücke. Linde (Ed. Schott)
 • “Kleine terzen”, “Grosse terzen”, “Quarten” de Intervall Phantasien. L. Höffer-V. Winterfeld. (Hofmeister 3009)
 • “Estudis 1, 24, 35”. Handleitung Für Das Spiel. Teil II. H. Mönkemeyer.

OBRES:

 • Sechs Partiten. Telemann. (Hortus Musicus)
 • Sonata Op.5 Nº 8. Corelli (Noetzel 3127)
 • Sonata. Loeillet. (Noetzel 3144)
 • Partita. Kupkovik. (Moeck 502)
 • Petita Suite Champêtre. Hand (Broekmans & H 19965)
 • A Ground By Mr. Finger. Finger. (Amadeus 711)
 • Zwei Sonaten. A. Vivaldi. (Willy Müller 2119)
 • Sonata “Il Pastor Fido”Nº2. A. Vivaldi. (Hortus Musicus 135)
 • Sonata. Fiocco. (Schott Ofb 28)
 • Sonata Op. 5 Nº10. Corelli. (Noetzel 3542)
 • Sonata A Moll (S+Bc). D. Bigaglia. (Schott Ofb 3)
 • “Sonates en F Major i G Major”. De 6 Sonates. G.B. Sammartini. (Faber)
 • Divertimenti Da Camera. G.B. Bononcini. (Schott Ofb 9)
 • “3r mov de la Partita núm. 5 (S+BC)” de Die kleine Kammermusik. G. P. Telemann. (Amadeus BP 2400)
 • 4 Tientos (SATB). A. De Cabezón. (Moeck 3602/3615)
 • 5 Studien. M. Linde. (Schott Ofb 160)
 • Assemblages 4. B. Giner. (Durand)
 • 6 Sonates. Lavigne.
 • 6 Sonates /6 Suites. Dieupart.
 • 6 Suites Op.35. Boismortier.
 • Tänze (Vols. I-Iii). Delalande.
 • 4 Sonaten/3 Sonaten. Händel.
 • 12 Sonaten Op. 1-4 (Vol. 1-4). Loeillet.
 • Sonaten Op. 5. Corelli.
 • 6 Sonaten. Sammartini.
 • 4 Sonaten. Telemann.
 • Sonates Re m i Sol M. Arsanti.
 • Divertimento (Inventions For Alto Rec.). H. M. Linde.
 • Sieben Phasen. H. Nobis.
 • Sonatine. C.Bresgen.

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS:

 • Twelve Etudes For Alto Rec. Duschenes. (Beradol Canada)
 • 40 Studien Für Alto. F. Des Grossen. (Sikorski 318)
 • “Estudis 11-13, 16, 19”. Neutzeutliche Übungen. H.M.Linde. (Schott)
 • “Estudis 1, 24, 35, 41”. Handleitung Für Das Spiel. H. Monkemeyer. (Moeck, 2001)
 • “Estudis 1 i 2”. 5 Studies For Gingercontrol. F. Brüggen.

 

OBRES:

 • Sonata da Chiesa. Caldara. (Noetzel 3073)
 • Sonata. Somis. (Noetzel 3056)
 • Sonata. Geminiani. (Hortus Musicus 178)
 • Sonata Re m. Valentine. (Al. 1413 K)
 • Sonatine. Bresgen. (Schott 4513)
 • Divertimenti. Bononcini. (Schott 40945)
 • Sonata nº1. Bitti. (Hortus Musicus 190)
 • Sonata nº3. Purcell. (A Bp 494)
 • Sonata Op.3 nº 6. Loeillet. (Schott Ofb 54)
 • Sonata Op.3 nº 9. Loeillet. (Hortus Musicus 162)
 • 4 Sonaten. G.F. Haendel. (Nagels 122)
 • Sonaten Op.5 Nº 7 i 8. A. Corelli. (Noetzel 3541)
 • 4 Sonaten. G.P.Telemann. (Hortus Musicus 6)
 • 12 Sonaten Op.1-4. G. B. Loeillet. (Heirichshoffen 1471-86)
 • 27 Ricercares. D. Ortiz. (Heugel 32531)
 • Tratado de Glosas. D. Ortiz. (Bärenreiter 684)
 • Fantasien und Scherzi. H. M. Linde. (Schott Ofb 46)
 • Ode I, II. Hirose. (Zenon Mer 162)
 • Sonata Breve. C. Hand. (Schott Rms 1400)
 • 11 Sonaten Für Flöte. Händel
 • Sonata 6 “Il Pastor Fido”. A. Vivaldi
 • Sonate in Re. P. B. Bellinzani
 • Sonata in D. H. M. Linde.
 • Musica Notturna. H. M Linde.
 • Fantasien und Scherzi. H. M. Linde.
 • Virtuose Suite. H. U. Staeps.
 • Sonate C-Moll “In Modo Preclassico”. H. U. Staeps
 • 7 Bagatellen. H. Poser.
 • Suite for Descant and Piano. A. Hopkins
 • Sonata for Treble Recorder and Piano. G. Jacob
 • Sonatine. W. Stockmeier

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS:

 • Avanced Studies Vol. I. Haverkate. (Broekman & Vp 1085)
 • 12 Studies Rythmiques. Jacket. (Fuzeau)
 • Technick Voor Altblokfluit Vol. 1. J. Collete. K. Otten.
 • Das Tägliche Pensum. H. U. Staeps. (Universal Edition 12614)
 • “Estudis 3-5”. 5 Studies for Fingercontrol. F. Brüggen
 • “Estudis 1, 3, 6, 11”. 12 Voordrachts Etudes. W.A.Bremer

 

OBRES:

 • Sonatine in D. Marx (Bärenreiter 2081)
 • Sonatina F Dur. Koschinski. (Noetzel 3046)
 • Concerto Sol M. Telemann. (2408)
 • Concerto nº5 Do M. Baston. (Zen-On 150)
 • Concerto in A minor. Dieupart. (Zen-On 154)
 • Sonata Op.5 nº9. Corelli. (Noetzel 3542)
 • Sonata “La Bausan”. Lavigne. (Noetzel 3434)
 • Sonata “Il Pastor Fido”. Vivaldi. (Hortus Musicus 135)
 • Sonata Op.1 nº2 Sol M. Haendel. (Schott)
 • Concerto Op.X nº5. Vivaldi. (Schott 282)
 • Pièces Pour La Flute Traversière. J.Hotteterre.
 • 6 Suites. P.Philidor.
 • Concerts. M. Monteclair.
 • Sonates A Violon Seul Et Suites Pour Fl.Trav. A.Dornel.
 • Concerts Royaux/Les Goûts Réunis. F. Couperin.
 • Suites Op. 6. L.C. D’hervelois.
 • Suite en F Major/ Re Menor. M. Marais.
 • Fantasies. Telemann.
 • Suite. A. Cooke.
 • Spiel und Zwischenspiel. R. Du Bois.
 • Sonate in Es Dur. H. U. Staeps.
 • Sonatine. L. Berkeley.
 • L’art de Preluder. J. Hotteterre. (Zurfluh)
 • 6 Sonates (Triar-ne una). Ch. Dieupart. (Moeck 10023)
 • 6 Suites (Triar-ne una). Ch. Dieupart. ( Moeck 10023, 10847)
 • “Una Ricercada”. Tratado de Glosas. D. Ortiz. (Bärenreiter 684)
 • Assemblages 4. B. Giner. (Durand)

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)