PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE CLARINET

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • 33 Études assez faciles Vol I. Lancelot. (Ed. Transatlantiques)

OBRES

 • “I moviment”. Sonata núm.2. Lefevre. (Ed. Oxford).
 • La clarinette classique, Vol D (1 peça). Lancelot. (Ed. Combre).
 • Microjazz 2 for clarinet (1 peça). Norton. (Ed. Boosey & Hawkes).
 • Mallorca. Albeniz. (Ed. U.M.E.)
 • Petite piece. Debussy. (Ed. Durand).
 • Cats. Noble. (Ed. J. B. Cramer & CO.LTD).
 • Cançó de Maria. De Grignon (Ed. Union Musical Española).
 • Dues Danses Antigues. Boliart (Ed. mf).
 • “Le Lapin Jeune” de Les contemporains ecrivent pour les instruments a vent vol. II. Petit (Ed. Billaudot).
 • “Une Fausse Gavotte” de Les contemporains ecrivent pour les instruments a vent vol. II. Herbin (Ed. Billaudot).
 • “Caprice” de Les contemporains ecrivent pour les instruments a vent vol. II. (Ed. Billaudot).
 • Chant Corse. Tomasi (Ed. Leduc).
 • Pièce en Sol m. Pierne (Ed. Leduc).
 • Suite Minerale (una a escollir). Defaye (Ed. Leduc).
 • Un Chant sur l’Eau. Delpensaire (Ed. Choudens).
 • La Fille aux Cheveux de Lin. Debussy (Ed. Leduc).
 • Le petit negre. (Ed. Leduc).
 • La fille aux cheveaux de lin. (Ed. Leduc).
 • Blues for Clarinet (una a escollir). Armitage (Ed. EMR).
 • “Charade” de Jazzed Up Too. (Ed. Brass Wind Publications).
 • Aria. Ibert (Ed. Leduc).
 • Hot Potato Boogie. Thompson (Ed. Studio Music).
 • Concertino nº 25. Porret (Editions Robert Martin).
 • A la decouverte vol I. Didier. (Ed. Lemoine).
 • Concert núm 3. Molter. (Ed. Schott)
 • Variazioni. Signore. (Ed. Supraphon).
 • Concert. Kozeluh.
 • Theme et variations. Boscha. (Ed. Ouvriers).
 • Suite miniature op 145. Gretschaninov.
 • Mendelssohn for the clarinet. King-Frank. (Ed. ABRS).
 • Cantabile et Allegro. Semler Collery.
 • Romance et Sicilienne. Jay. (Ed. Lamoine)
 • Clara. Aubin. (Ed. Martin).
 • 3 clarinet pictures. Jaques. (Ed. ABRSM).
 • Cocoa beach. Joubert. (Ed. Combre)
 • Roxane et Edmon. Jouberr. (Ed. Martin).
 • Cameos. Nelson. (Ed. Ricordi)

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Núm. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32”. 33 Études Assez Faciles. Lancelot (Ed. Transatlantiques).
 • “Núm. 2, 3 i 4”. 30 Studi in Tutte les Tonalita. Muller (Ed. Ricordi).
 • “Núm. 1, 3”. 32 Etudes. Rose (Ed. Billaudot).
 • 21 Caprices. (Ed. Ricordi)
 • 20 estudios de genero y mecanismo.
 • 40 modern studies. (Ed. Universal).

OBRES

 • La Clarinette Classique D. Combre. (Ed. M. Combre).
 • Sonata núm 5” de Five Sonatas from Méthode 1802. Lefevre (Ed. Oxford University Press)
 • Fantaisie op.68. Böhner (Ed. Universal).
 • Piece en Forme de Habanera. Ravel (Ed. Leduc).
 • Este A Székelyeknel. Bartok (Ed. Editio Musica Budapest).
 • A Near Minuet. Howells (Ed. Novello).
 • Piece Romantique. Bischt (Ed. Leduc).
 • Chant Slave. Barat (Ed. Leduc).
 • Humoresque. Montbrun (Ed. Leduc).
 • Poot (Ed. Leduc).
 • Promenade. Clerisse (Ed. Leduc).
 • Concertino nº 26. Porret (Editions Robert Martin).
 • Rumanian Whirling Dance. Sclater (Ed. Southern Music Company).
 • “What are you doing the Rest of Your Life” de Jazzed Up Too. Coe (Ed. Brass Wind Publications).
 • La Fin du Jour. Hugon (Ed. Transatlantiques).
 • Jamaican Rumba. Benjamin (Ed. Boosey & Hakwes).
 • Romance. Dondeyne (Ed. Leduc).
 • Humoresque. Delacroix (Ed. Leduc).
 • Three Clarinet Pictures. Jacques (Ed. Associate Board of RSM).
 • “I moviment” Concerto núm 3. (Ed. Schott).
 • “III moviment” Wanhal. (Ed. Internacional).
 • Milhaud.
 • “Núm 1 i 2” Five pieces. (Ed. Oxford).
 • Bach for the clarinet. (Ed. Schrimer).
 • Concert núm 3. (Ed. Peters).
 • A la decouverte Vol II i III. Didier. (Ed. Lemoine).
 • Compositions of the old Czech masters. (Ed. Richter).
 • Theme et variations. Boscha. (Ed. Ouvriers).
 • Andantino variation. Duclos. (Ed. Chappell).
 • Variations on a northen chinese folksong. Wu.
 • Phantasiestücke. Gade.
 • 6 Lieder. Schubert. (Ed. Universal).
 • Estudis op 63. (Ed. Hoffmeister)
 • Vocalise op 34. (Ed. Fuzeau).
 • Baermann. (Ed. Breitkopf).
 • Barenreiter. (Ed. Fibich).
 • Collection Panorama vol II. (Ed. Billaudot).
 • Rhythm and Reeds. (Ed. Schott).
 • Dangain. (Ed. Leduc).

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis 4-15”. 32 Études. Rosé. (Ed. Billaudot)
 • “Estudis 5-9, 13-17, 19”. 30 Studi in Tutte les tonalita. (Ed. Ricordi)
 • Methode: Estudis melòdics i estudis d’articulació.

OBRES

 • “I moviment” de Concert núm. 3. Stamitz (Ed. Peters).
 • “2 moviments” de Concertino. Tartini. (Ed. Boosey&H)
 • Canzoneta. Pierné. (Ed. Leduc).
 • “Núm 3-5” de Five pieces (Escollir-ne dues). Jacob (Ed. Oxford).
 • Tríptic. Gumí. (Ed. Clivis).
 • Adagio. Baermann.
 • Tres Romances. Schumann.
 • Sonata núm. 7.Lefevre. (Ed. Billaudot).
 • Tema i variacions. Ribas. (Ed. Boileau).
 • Sonatina giocosa. Zehm. (Ed. Schott).
 • Variacions sobre una cançó popular americana. Desau.
 • Concerto núm. 3. Molter. (Ed. Schott).
 • Concertino for clarinet. Ridout. (Ed. Boosey & Hawkes).
 • Concerto in B flat. Fasch. (Ed. Novello).
 • Concerto en Eb. Stamitz. (Ed. Sikorski).
 • Tema i variacions. Grimal.
 • Sonatina. Duck (Ed. Phylloscopus Publications).
 • Rima. Gàsser (Ed. Dinsic).
 • Boggie and Blues. Thompson (Ed. Studio Music).
 • Suite. Muir (Ed. Orchard Publications).
 • Bagatelles. Walthew (Emerson Edition).
 • Trois Estampes. Gartenlaub (Ed. Combre).
 • Visions. Harris (Ed. ABRSM).
 • Concerto núm 6 in Bb. Bond (Ed. EMR).
 • Concerto. Bellini (Ed. Molenaar).
 • Koncert B-dur. Dimler (Ed. Kunzelmann).
 • Clarinet Concerto. Rimsky-Korsakoff (Ed. Boosey & Hawkes).
 • Clarinet Concertino. Gange (Ed. Piper Publications).
 • Première sonate.
 • Concerto Novello.
 • Concert en Es.
 • Chucrch sonatas. (Ed. B&H)
 • Rameau. (Ed. B&H)
 • Phantasiestücke.
 • Estudis op 63.
 • Mendelssohn.
 • Summer time.
 • 4 Short pieces. Ferguson (Ed. B&H)
 • Isacoff (Ed. B&H)
 • Tailleferre.
 • Andantine Pastolare. Seiber (Ed. Schott)
 • 12 Miniaturas. Bandon (Ed. Ricordi)

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • “Estudis 16-21, 23, 27, 28, 30, 31, 32 ”. 32 Etudes. Rose. (Ed. Billaudot).
 • “Estudis 16, 26”. 30 Studi in Tutte les Tonalita. Muller. (Ed. Ricordi).

OBRES

 • Tres Estiuenques. Boliart. (Ed. MF).
 • Fantasistykker. Gade. (Ed. Breitkopf).
 • 4 Short Pieces. Ferguson. (Ed. Boosey & Hakwes).
 • Sonata. Mendelssohn. (Ed. MCA Music).
 • Three Intermezzi. Stanford. (Ed. Durand).
 • Concertino. Von Weber.
 • Concert en Sib M. Stamitz.
 • Concert en Mib M. Stamitz.
 • Concert en Sib M. Hoffmeister.
 • Fantasiestücke op 43. Gade.
 • “Mini Concerto”. Concert. G. Jacob (Ed. Boosey & Hawkes)
 • Clarinet Concerto. Rimsky-Korsakoff (Ed. Boosey & Hawkes)
 • Dance preludes. Lutoslawsky
 • Concert per a clarinet. Rimsky-Korsakoff
 • Five Bagatelles. Finzi
 • C. Allen (Ed. Phylloscopus Publications)
 • Deuxième Sonate. S. Bach (Ed. Billaudot)
 • D. Bevan (Ed. Emerson Edition)
 • 10 Bagatellen. Zehm (Ed. Schott)
 • Concerto en Bb. X. Pokorny (Ed. Breitkopf)
 • Variations Op. C. Kreutzer (Ed. Musica Rara)
 • A. Rawsthorne (Ed. Oxford University Press)
 • C. Ball (Ed. Emerson Edition)
 • Concerto núm. J. Mahon (Ed. Novello)
 • H. Baermann (Ed. Breitkpof)
 • Tema i variacions. 1a i 2a variacions. K. M. Von Weber (Ed. International)
 • W. Osborne (Ed. Peters)
 • Meditació. M. Ruera (Ed. Boileau)
 • Donizetti
 • Schumann
 • 3 peças caracteristiques. Hurlstone
 • Pierne
 • 2 Peças. Reger (Ed. International)
 • 3 Intermezzi. Stanford
 • Busoni
 • Hindemith
 • Dangain (Ed. Leduc)
 • Ocells perduts. Homs
 • Dangain

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • “Estudi núm.3, 7, 8”. 24 Studies in All Tonalities. R. Stark. (Ed. International)
 • “Estudis núm. 5, 13, 14”. E. Cavallini. (Ed. Ricordi)
 • “Estudis núm. 25-28”. I. Muller. (Ed. Ricordi)
 • “Estudis núm. 5, 6, 7, 11”. 48 Etüden für Klarinette. Stark. (Ed. International)
 • “Estudis núm. 4, 5”. Douze Études du Rythme. Bitsch. (Ed. Internacional)
 • “Corrente p.16, Double p.24, Allamande p.38, Giga p.77”. Six Solo Sonatas and Partitas. S. Bach. (Ed. Musik Fabrik)

OBRES

 • A. Sardà (Ed. Boileau)
 • Mutacions Lumíniques. M. Morales (Ed. Piles)
 • Éphéméride. Dangain (Ed. Leduc)
 • Sonata d’Op. 12 núm. X. Lefevre. (Ed. Oxford University Press)
 • A. Honegger (Ed. Salabert) (clarinet en la)
 • Tres Impressions. Altisent (Ed. Altisent)
 • E. Krenek. (Ed. Rongwen Music)
 • Op. 33. K. M. Von Weber (Ed. International)
 • Sonate G moll. S. Bach (Ed. Zimmermann)
 • P. Hindemith (Ed. Schott)
 • L. Kozeluh (Ed. Edition Musica Budapest)
 • J. Rietz. (Ed. Simrock)
 • Fantaisie et Variations. L. Böhner (Ed. Audun Sannes Jonassen)
 • Sonata en Bb. B. Wanhal (Ed. International)
 • H. Genzmer (Ed. Peters)
 • Deuxieme sonate. Devienne (Ed. Transatlantiques)
 • Concert en Sib M. Marcadante
 • Tema i variacions. Rossini
 • Concert Op. B. Crusell
 • M. Arnold (Ed. Lengnick)
 • C. Saint-Saëns (Ed. Durand)
 • Solo de concours. Rabaud (Ed. Leduc)
 • L. Beiro (Ed. Universal)
 • H. Sutermeister (Ed. Schott)
 • B. Martinú (Ed. Leduc)
 • Concerto en Bb. Stamitz (Ed. Schott)
 • Clarinet concerto núm. M. Arnold (Ed. Faber Music)
 • Concerto en Bb d’Op. Riotte (Ed. Sikorski)
 • Phantasiestücke d’Op. Schumann
 • Reverie et Scherzo. Semler-Collery
 • Saint-Saens
 • Fantasie Orientale. D’Ollone (Ed. Leduc)
 • Marty (Ed. Leduc)
 • Lamento et Tarantelle. Govlez (Ed. Leduc)
 • Sholem-alekhem. Kovacs (Ed. Fiedman)
 • Dance Preludes. Lutoslavski (Ed. Chester)
 • Pocket size sonata. Tepmpleton
 • Monologue. Krenek

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)