PROVES D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE CANT CLÀSSIC

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA DE CANT RECORDA….

La prova consta de dos exercicis:

Primer exercici: Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici: Interpretar quatre peces d’un repertori format per sis peces, d’acord amb les indicacions de cada curs.

Indicacions generals:

 • A l’apartat d’habilitat tècnica i interpretativa, s’avaluarà la correcció en la dicció i pronúncia de cadascuna de les diferents llengües en què s’interpretin les obres i els estudis.
 • Els aspirants hauran de portar dues còpies pel tribunal de les obres que presenten.
 • Serà la comissió avaluadora qui decidirà les quatre obres s’interpretaran a la prova de les sis que la persona aspirant porta de repertori.
 • Les obres es cantaran sempre en l’idioma original en què van ser composades.
 • D’aquesta manera s’avaluarà la dicció i el coneixement fonètic dels idiomes propis del repertori de l’especialitat de cant.
 • El programa s’interpretarà de memòria, amb l’excepció de les àries d’oratori o cantata.

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

 1. Dos exercicis tècnics a escollir entre:
  1. Lascia il lido, Come il candore, Nel contrasto amor, Delira dubbiosa. Vaccai.
  2. “Núm. 3, 6, 8”. 24 Vocalizzi.
  3. “Núm. 3, 4, 5, 10”. Op 9.
 2. Dues àries italianes dels segles XVI al XVIII.
 3. Dues cançons en la llengua materna de l’alumne/a (poden ser cançons populars amb acompanyament de piano). Una en català i/o castellà.

Prova d’accés 3r curs

 1. Dos exercicis tècnics a escollir entre:
  1. Ben ché di senso privo, La gioia verace, Quando accende, Se povero il ruscello. Vaccai.
  2. “Núm. 1, 4, 5, 9-11”. 24 Vocalizzi.
  3. “Núm. 7, 9, 19”. Op 9.
 2. Dues àries italianes dels segles XVI al XVIII.
 3. Una cançó espanyola d’autor anterior a 1800. No s’admeten harmonitzacions de cançons populars. Suggeriments: Tonos Humanos; obres del Renaixement que pertanyin a algun Cancionero, etc.
 4. Una cançó d’autor NO català ni espanyol nascut a partir de 1770.

Prova d’accés 4t curs

 1. Dues cançons catalanes o espanyoles d’autors d’abans del segle XIX.
 2. Un Lied
 3. Una ària d’òpera en italià fins al periode clàssic o una romança de sarsuela.
 4. Una ària d’oratori.
 5. Una cançó en francès.

Interpretar el repertori presentat (excepte l’oratori) en llengua original i de memòria.

Prova d’accés 5è curs

Interpretar quatre de les sis peces:

 1. Dos Lieder alemanys:
  1. Un de Franz Shubert.
  2. I l’altre de Haydn (en alemany), Mozart o Beethoven (a escollir entre els tres).
 2. Una cançó d’autor espanyol, d’època lliure. (S’admeten romances de sarsueles).
 3. Una ària d’òpera, d’època lliure (s’admeten romances de sarsuela).
 4. Una ària d’oratori o cantata d’autor estranger nascut abans de 1750.
 5. Un duet. Autor i gènere d’elecció lliure. L’aspirant haurà de portar-se l’aspirant acompanyant.

Prova d’accés 6è curs

Interpretar quatre de les sis peces:

 1. Un Lied d’autor: a escollir entre Schumann o Brahms.
 2. Una Mélodie d’autor francès: a escollir entre Fauré, Debussy o Ravel.
 3. Una ària d’òpera d’època a lliure (s’admenten romances de sarsuela).
 4. Una ària d’oratori o cantata d’autor estranger nascut abans 1900.
 5. Una cançó d’autor espanyol. Època lliure. S’admeten romances de sarsuela.
 6. Un duet. Autor i gènere d’elecció lliure. L’aspirant haurà de portar-se el cantant acompanyant.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)