Convalidacions assignatures E.S.O.

Alumnes que cursen estudis d’E.S.O. i Grau Professional

La convalidació és una OPCIÓ per l’alumne/a per tal de poder compatibilitzar els estudis de l’E.S.O. amb els estudis de música. En cap cas és una OBLIGACIÓ. Cada família decidirà si l’alumne/a vol demanar la convalidació i del nombre d’hores que vol convalidar.

Els alumnes que cursen l’E.S.O. i, simultàniament, estudis de música a centres professionals de música, conservatoris o escoles de música autoritzades, poden sol.licitar la convalidació de matèries de l’E.S.O.

La sol.licitud de convalidació s’ha de renovar cada curs.

Els alumnes poden sol.licitar la convalidació d’un nombre d’hores inferior a aquell al que tenen dret.

L’alumnes que repeteix estudis de música no pot tornar a sol.licitar la convalidació de la que ha gaudit en cursos acadèmics anteriors.

Quines assignatures es poden convalidar?

– Música (la comuna de 1r a 3r d’ESO).

– Matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (fins a un màxim de 2 hores per curs).

– Una matèria optativa de 4art d’ESO.

No es pot convalidar les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, El Treball de síntesi (de 1er a 3er.) ni el Projecte de recerca de quart curs.

Documentació a presentar:

Model EMU1: “Sol.licitud de reducció de matèries de l’E.S.O.per alumnes que cursen estudis de música en un centre professional, conservatori o escola de música autoritzada”.

Model CMU1: “Certificat expedit pel centre professional, conservatori o escola de música autoritzada que acredita el curs que fa l’alumne”.

Procés de convalidació:

Durant els dos primers mesos de curs, cal presentar els documents esmentats

l’institut li lliurarà una fotocòpia de la sol.licitud amb acusament de recepció amb data i signatura de  l’institut.

El director/a de l’institut resol la sol.licitud mitjançant el model EMU2 i la notifica per escrit a l’alumne.

Les matèries convalidades no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Si l’alumne/a deixa els estudis de música, el centre professional, conservatori o escola de música autoritzada ho ha de comunicar a l’institut que ha de prendre les mesures oportunes pel que fa a les matèries convalidades.

 

 

Necessites més informació de les convalidacions d’assignatures de l’E.S.O.?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)