Convalidacions d’assignatures del Batxillerat

Alumnes que cursen el Batxillerat i Grau Professional

La convalidació és una OPCIÓ per l’alumne/a per tal de poder compatibilitzar els estudis de l’E.S.O. amb els estudis de música. En cap cas és una OBLIGACIÓ. Cada família decidirà si l’alumne/a vol demanar la convalidació i del nombre d’hores que vol convalidar.

Els alumnes que cursen batxillerat i, simultàniament estudis de música a centres professionals autoritzats  de música, conservatoris o escoles de música autoritzades poden sol.licitar la convalidació de matèries específiques del Batxillerat.

En el cas dels alumnes d’escoles de música autoritzades, cal que l’alumne tingui la prova d’accés a grau professional aprovada.

Els alumnes poden sol.licitar la convalidació de fins a 4 hores de la franja de matèries específiques per curs.

L’alumne que repeteixi ensenyaments de música no pot tornar a sol.licitar la convalidació si no és amb un informe favorable del equip docent del centre professional de música.

Que s’ha de presentar?

Model BMU1 “Sol.licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat”

Certificat CMU1 “Certificat expedit pel centre professional de música que acrediti el curs que fa l’alumne”.

Procés de Convalidació:

Durant els dos primers mesos de curs, cal presentar a l’institut la documentació abans esmentada.

El director/a de l’institut ha de resoldre la sol.licitud seguint el model BMU2 i notificar-la per escrit a l’alumne.

Les matèries convalidades no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Si l’alumne deixa els estudis de música, el centre professional de música ho notificarà a l’institut per tal que prengui les mesures oportunes en relació a les matèries convalidades.

Els alumnes de batxillerat de la modalitat d’arts poden, addicionalment, convalidar altres matèries específiques de la seva modalitat de batxillerat (consulteu-nos les condicions a la secretaria).

Necessites més informació de les convalidacions del batxillerat?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)